Voorstellingsleider

De verbinding

Voor de productie- en voorstellingsleiders vormen de plannen en wensen van regisseur en ontwerpers het vertrekpunt. Natuurlijk werken ze daarbij ook samen met het orkest, de dansers, de zangers, het koor en met iedereen die verder nog aan de voorstelling meedoet. Al deze disciplines en groepen worden door hen met elkaar verbonden, met als uiteindelijk resultaat: de voorstelling!

Het team

Het team bestaat uit vijf productieleiders en negen voorstellingsleiders met daarnaast twee medewerkers voor administratieve ondersteuning en een pool van freelancers met wie geregeld wordt samengewerkt.

Naast het produceren en uitvoeren  van de opera- en balletvoorstellingen, verleent de afdeling ook productionele ondersteuning bij veel van de activiteiten op het gebied van marketing, educatie & participatie, talentontwikkeling en fondswerving & relatiebeheer. Naast de 20 reguliere producties van opera en ballet worden er jaarlijks meer dan 100 andere activiteiten georganiseerd. Dat kan variëren van gala-avonden en sponsordiners tot jeugdproducties en talentontwikkelingsprojecten.

Productieleider

De productieleider

Een productieleider is de spil in het productieproces van onze opera’s en balletten. Productieleiders zijn een aanspreekpunt voor de artistieke teams en zij begeleiden de realisatie van het artistieke idee naar een voorstelling.

De spil

In die rol van spil zijn ze verantwoordelijk voor de inrichting en sturing van het productieproces. Dat doen ze onder meer door het organiseren van de communicatie en besluitvorming, het opstellen en bewaken van planningen en begrotingen en het bewaken van de uitgangspunten en randvoorwaarden die vanuit de kunstvormen opera en ballet voor de productie worden meegegeven.

 

Wist u dit?

Voor een nieuwe operaproductie starten ze op deze afdeling twee jaar van tevoren met de voorbereiding. Alles begint met een eerste kennismaking met het artistieke team waarin zij hun plannen presenteren.

Voorstellingsleider

De voorstellingsleider

Voorstellingsleiders zijn verantwoordelijk voor de organisatie en ondersteuning van de repetities en voorstellingen, zowel in de repetitieruimte als op het toneel.

Organisatie en ondersteuning

Voor de organisatie en ondersteuning onderhouden de medewerkers nauw contact met de regisseur, de dirigent, de zangers, het koor, de dansers, het orkest en andere uitvoerenden. Daarnaast ook met de medewerkers van de technische afdelingen en van Kostuum / Kap en grime, die ze van informatie voorzien over wat er tijdens de voorstelling gedaan moet worden.

De medewerkers zorgen ervoor dat de omstandigheden zo zijn dat iedereen optimaal kan functioneren, geven de cues voor licht- en geluidstanden en changementen en zorgen voor de technische coördinatie tijdens repetities en voorstellingen.

Voorstellingsleider

interview

Achter de schermen: de voorstellingsleider