Het Zwanenmeer

Laat opera en ballet leven!

Misschien is het uw wens om ook de volgende generatie publiek te verzekeren van opera en ballet van topkwaliteit, door een nieuwe generatie dansers, zangers en makers. Dan kunt u overwegen om De Nationale Opera of Het Nationale Ballet, of beide gezelschappen, als doel op te nemen in uw testament. Laat opera en ballet leven en geef uw passie door!

Het Zwanenmeer

Neem Nationale Opera & Ballet op in uw testament

U kunt daarbij heel specifiek aangeven waar uw nalatenschap aan besteed mag worden. U kunt bijvoorbeeld bepalen dat uw nalatenschap wordt besteed aan de creatie van nieuwe (moderne of klassieke) opera’s en balletten, kostuums of decors, talentontwikkeling van jonge zangers of dansers, of educatieve programma’s gericht op het inspireren van nieuw publiek.

Vrijstelling van belasting

Normaal wordt over een nalatenschap belasting geheven: de erfbelasting. Deze kan oplopen tot veertig procent. Omdat Stichting Nationale Opera & ballet Fonds als algemeen nut beogende instelling (ANBI) is vrijgesteld van erfbelasting, komt uw bijdrage in zijn geheel ten goede aan het gezelschap of project van uw keuze.

Laat na aan het doel van uw keuze

Ritratto

Nalaten aan De Nationale Opera

Neem De Nationale Opera op in uw testament

Door De Nationale Opera op te nemen in uw testament draagt u bij aan de toekomst van de kunstvorm opera, het behoud van klassiek repertoire, maar ook het creëren van geheel nieuwe opera’s, de ontwikkeling van operatalent en het inspireren van de nieuwe generatie operaliefhebbers.

U kunt daarbij heel specifiek aangeven waar uw nalatenschap aan besteed mag worden. U kunt bijvoorbeeld bepalen dat uw nalatenschap wordt besteed aan de creatie van nieuwe (moderne of klassieke) opera’s, kostuums of decors, talentontwikkeling van jonge zangers of educatieve programma’s gericht op nieuw publiek.

La Bayadere Het Nationale Ballet

Nalaten aan Het Nationale Ballet

Neem Het Nationale Ballet op in uw testament

Door Het Nationale Ballet op te nemen in uw testament kunt u eraan bijdragen dat de dansers van Het Nationale Ballet ook in de toekomst publiek zullen blijven raken en ontroeren.

U kunt daarbij heel specifiek aangeven waar uw nalatenschap aan besteed mag worden. U kunt bijvoorbeeld bepalen dat uw nalatenschap wordt besteed aan de creatie van nieuwe (moderne of klassieke) balletten, kostuums of decors, talentontwikkeling van jonge dansers of educatieve programma’s gericht op nieuw publiek.

Nationale Opera & Ballet

Nalaten aan Nationale Opera & Ballet

Neem Nationale Opera & Ballet op in uw testament

Bent u een liefhebber van zowel opera als ballet? U kunt bij ons via het Nationale Opera & Ballet Fonds beide kunstvormen tegelijkertijd een toekomst geven. U kunt daarbij zelf bepalen of er een bepaald doel is waar u uw nalatenschap voor wilt oormerken, zoals de ondersteuning van jong zang- en danstalent, het maken van nieuwe decors en kostuums of educatieve programma’s gericht op nieuw publiek betrekken bij onze kunstvormen.

Hoe kunt u nalaten?

Omdat nalaten aan opera of ballet een zeer persoonlijke keuze is, willen we u zo goed mogelijk helpen. Samen kunnen we onderzoeken aan welk doel of project u uw nalatenschap ten goede wilt laten komen en op welke wijze u wilt nalaten. U kunt De Nationale Opera en/of Het Nationale Ballet bijvoorbeeld benoemen als erfgenaam of ons een legaat nalaten.

Verschillende manieren van nalaten

Erfgenaam

Geef het doel van uw keuze geheel of deels recht op uw nalatenschap

U kunt De Nationale Opera en/of Het Nationale ballet als (mede)erfgenaam benoemen. Dat betekent dat u het doel van uw keuze, samen met uw eventuele overige erfgenamen, recht geeft op uw nalatenschap. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder alle erfgenamen.

Legaat

U laat een vastgesteld bedrag na aan het doel van uw keuze

In uw testament kunt u ook opnemen dat u De Nationale Opera en/of Het Nationale Ballet een legaat nalaat. U legt dan vast dat het doel van uw keuze een vastgesteld bedrag, een effectenportefeuille of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis of kunstwerk) ontvangt.

Waarom zij nalaten aan Nationale Opera & Ballet

“Ballet is een onvoorstelbare combinatie van topsport en kunst, het is knap én mooi. Het Nationale Ballet kan een zetje gebruiken. Het is uniek dat zo’n klein land zo’n groots ballet heeft dat bij de wereldtop hoort.”

- Otto & Marieke Waterlander

Persoonlijk advies

Persoonlijk contact is belangrijk als u overweegt De Nationale Opera en/of Het Nationale Ballet op te nemen in uw testament. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. We staan u graag te woord.

Neem contact met ons op

Nadja van Deursen
Nadja van Deursen
Manager Particuliere Fondsenwerving Het Nationale Ballet

Belangrijke informatie voor de notaris

Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 
Rekeningnummer: NL20 ABNA 0540179523
KVK: 332634170000
Waterlooplein 22
1011 PG Amsterdam