Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI's verplicht om via internet informatie te verstrekken. Hieronder vindt u de gegevens voor de stichting Nationale Opera & Ballet. 

 

Officiële naam

Voorheen stichting Muziektheater Amsterdam. Huidige officiële naam:

Statutaire naam: Stichting Nationale Opera & Ballet
Populaire naam: Nationale Opera & Ballet

 

Het RSIN of Fiscaal nummer

RSIN: 007730251
Fiscaal nummer: NL00773025

 

Contactgegevens

Bezoekadres: Waterlooplein 22, 10011 PG Amsterdam
Postadres: Postbus 16822, 1001 RH Amsterdam

Gebouw Nationale Opera & Ballet nacht

De doelstelling

Alles over het doel, de missie en de bestaansreden van de stichting. 

Doel, missie en bestaansreden

De Stichting heeft ten doel :

1. De exploitatie en instandhouding van het theater, gevestigd te Amsterdam als nationaal centrum voor producties van internationale allure op het gebied van opera, ballet een aanverwante muziekdramatische kunstvormen;

2. Het verzorgen van onderscheidend aanbod op het gebied van muziekdramatische kunst op een internationaal hoog kwaliteitsniveau, in het bijzonder door het verzorgen van grootschalig opera-aanbod;

3. De bevordering van de danskunst in Nederland;

4. Het realiseren van een groot landelijk publieksbereik.

Als mede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Bekijk het beleidsplan hier:

Bestuurssamenstelling

Bekijk de samenstelling van de Raad van toezicht en de Directie hier. 

Bestuurssamenstelling

Raad van toezicht

Voorzitter: Jean-François van Boxmeer, sinds 01-20-2009
Lid: Else Bos, sinds 01-06-2012
Lid: Pieter Maarten Feenstra, sinds 11-03-2014
Lid: Bernard Foccroulle, sinds 01-10-2018
Lid: Louise Fresco, sinds 08-10-2020
Lid: Jos Nijhuis, sinds 01-09-2009
Lid: Shula Rijxman, sinds 26-05-2015
Lid: Robert Swaak, sinds 22-03-2016
Lid: Tjark Tjin-A-Tsoi, sinds 08-10-2020
Lid: Corinne Vigreux, sinds 11-03-2014
Lid: Paul Waarts, sinds 08-10-202

 

Directie/bestuur

Algemeen directeur: Stijn Schoonderwoerd, sinds 01-02-2021
Directeur Opera: Sophie de Lint, sinds 01-08-2017
Directeur Ballet: Ted Brandsen, sinds 01-08-2003

 

Beloningsbeleid

Lees hier meer over het beloningsbeleid van de Raad van Toezicht, de directie en het in dienst zijnde personeel. 

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

Beloningsbeleid directie/bestuur
De Raad van Toezicht stelt voor iedere directeur afzonderlijk diens bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast conform de Wet Normering Topinkomens.

Beloningsbeleid in dienst zijnde personeel
De personeelsleden van de stichting worden beloond conform Cao Muziektheater en Cao voor de Dans.

 

Ritratto

Nationale Opera & Ballet Fonds

De verplichte ANBI-informatie voor de Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds vindt u hier.

Ballerina's achter de schermen

Het Nationale Ballet Fonds

De verplichte ANBI-informatie voor de Stichting het Nationale Ballet Fonds vindt u hier.