Financiële verantwoording

Bekijk hier de financiële informatie over Stichting Het Nationale Ballet Fonds:

Activiteiten Het Nationale Ballet Fonds 2017

Balans, staat van baten en lasten, toelichting 2016 (pdf)