Modelbrieven Privacy (AVG)

Rechten van betrokkenen volgens de AVG

Wilt u gebruik maken van een van de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemde rechten van betrokkenen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen. U kunt verzoeken om inzage in welke persoonsgegevens Nationale Opera & Ballet van u verwerkt of een verzoek doen om rectificatie, beperking van de verwerking, wissing of overdraagbaarheid (dataportabiliteit) van (deze) persoonsgegevens. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt hiervoor de volgende modelbrieven (docx) gebruiken:

inzage

rectificatie

beperking verwerking

gegevenswissing

dataportabiliteit

bezwaar

 

Stuur uw verzoek naar:

privacy@operaballet.nl

Of:

Nationale Opera & Ballet

t.a.v. Privacy Officer

Postbus 16822

1001 RH Amsterdam