Speeldata

9-25 feb 2023

Locatie

Nationale Opera & Ballet, Grote zaal

Duur

1:30, geen pauze

Tickets

n.v.t.

Messa da Requiem

Imposant koor, solisten en dansers in een regie en choreografie van Christian Spuck

Na het succes van Missa in tempore belli in het voorgaande seizoen slaan het Koor van De Nationale Opera en de dansers van Het Nationale Ballet opnieuw de handen ineen. Onder leiding van choreograaf en regisseur Christian Spuck delen zij het podium met vier solisten, begeleid door het Rotterdams Philharmonisch Orkest. In zijn interpretatie van Verdi’s Messa da Requiem brengt Spuck vocale muziek en dans op virtuoze wijze samen in poëtische en krachtige tableaus.

Foto: Carlos Quezada

Indrukwekkend gesamtkunstwerk op Verdi's Dodenmis

NIEUWE SAMENWERKING VAN OPERA EN BALLET

Verdi’s Messa da Requiem wordt weleens gekscherend ‘Verdi’s beste opera’ genoemd, door het opera-achtige karakter van het werk. Verdi (1813-1901) bracht zoveel drama in de plechtige mis, dat deze schreeuwt om een theatrale vertaling met de toevoeging van bewegende lichamen aan het geheel. Christian Spuck, afkomstig uit de beroemde choreografische school van het Stuttgarter Ballett, maakte een bijzondere scenisch-choreografische interpretatie van het imponerende werk. Voor de grootschalige productie, die in 2016 haar wereldpremière beleefde in het Opernhaus Zürich, werkte hij samen met maar liefst 36 dansers, ruim honderd koorleden en solisten.

 

Universele emoties

Spuck geeft een ongewone interpretatie van Verdi’s beroemde begrafenismis. Met zijn verfijnd abstracte bewegingstaal blijft hij weg van de religieuze associaties van hel en verdoemenis. In plaats daarvan laat hij universeel menselijke emoties rondom de dood op de voorgrond treden: verdriet, angst voor het onbekende en woede om de broosheid van het menselijke bestaan komen in een imponerende mix van vocale muziek en dans voorbij.

 

Toonaangevend regisseur en choreograaf

Spuck is sinds 2012 artistiek directeur van Ballett Zürich en zal in 2023 de leiding van het Staatsballett Berlin op zich nemen. Naast de balletten die hij voor Ballett Zürich en andere toonaangevende gezelschappen choreografeerde, heeft hij ook diverse lovend ontvangen opera- en filmproducties op zijn naam staan en won hij vele prijzen voor zijn werk. De muzikale leiding is in handen van de veelbelovende dirigent Eun Sun Kim, die onlangs is benoemd tot muziekdirecteur van de San Francisco Opera. Zij heeft de muzikale leiding over orkest, groot koor en vier van de meest vooraanstaande Verdi-zangers van dit moment.

Voorstellingsinformatie

Deze requiemmis wordt gezongen in het Latijn.

Christian Spucks productie van Messa da Requiem raakt aan algemeen menselijke thema’s en is geen choreografische interpretatie van de katholieke Requiem-tekst.

Om het overstijgende karakter van de voorstelling te benadrukken, heeft het artistieke team besloten geen boventiteling te gebruiken bij deze voorstelling.

Via onderstaande link kunt u de originele tekst en de Nederlandse vertaling van Messa da Requiem bekijken.

Messa da Requiem - tekst

I. REQUIEM

INTROÏTUS
Requiem aeternam dona eis, Domine;
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam:
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

I. REQUIEM

INTROÏTUS
Geef hun eeuwige rust, Heer,
en laat het eeuwige licht hen verlichten.
U komt een lofzang toe, God, in Sion,
en U moet een dankoffer worden gebracht
in Jeruzalem.
Verhoor mijn gebed;
tot U keert al wat leeft terug.
Geef hun eeuwige rust, Heer,
en laat het eeuwige licht hen verlichten.

KYRIE
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.

KYRIE
Heer, ontferm U.
Christus, ontferm U.
Heer, ontferm U. 

II. DIES IRAE

DIES IRAE
Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibylla.

II. DIES IRAE

DIES IRAE
De dag van toorn, die dag,
zal de wereld oplossen tot as,
zoals voorspeld door David en de sibille.

Quantus tremor est futurus,
quando iudex est venturus
cuncta stricte discussurus.

Wat een angst en beven zal er zijn
wanneer de Rechter komt
om alles nauwgezet te onderzoeken.

TUBA MIRUM
Tuba mirum spargens sonum
per sepulcra regionum
coget omnes ante thronum.

TUBA MIRUM
De trompet zal zijn klank
over de graven van de landen verspreiden
en allen voor de troon roepen.

MORS STUPEBIT
Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura
iudicanti responsura.

MORS STUPEBIT
Dood en natuur zullen verstomd staan
wanneer de schepselen verrijzen
om voor de Rechter rekenschap af te leggen.

LIBER SCRIPTUS
Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus iudicetur.
Iudex ergo, cum sedebit,
quidquid latet, apparebit.
Nil inultum remanebit.

LIBER SCRIPTUS
Er zal een boek tevoorschijn worden gebracht
waarin alles geschreven staat
waarop de wereld zal worden beoordeeld.
Wanneer de Rechter dan plaatsneemt
zal alles wat verborgen is, zichtbaar worden:
niets zal ongewroken blijven.

Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibylla.

De dag van toorn, die dag,
zal de wereld oplossen tot as,
zoals voorspeld door David en de sibille.

QUID SUM MISER
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
cum vix iustus sit securus?

QUID SUM MISER
Wat zal ik, ongelukkige, dan zeggen? Op welke
beschermer zal ik een beroep doen wanneer
zelfs een rechtvaardige nauwelijks veilig is?

REX TREMENDAE
Rex tremendae maiestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis.

REX TREMENDAE
Koning van huiveringwekkende grootsheid,
die om niet redt wie te redden zijn,
red mij, Bron van genade

RECORDARE
Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae,
ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedisti lassus,
redemisti crucem passus:
tantus labor non sit cassus.
Iuste iudex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.

RECORDARE
Gedenk toch, goede Jezus,
dat ik de reden ben voor uw (kruis)weg,
richt mij die dag niet ten gronde.
Zoekend naar mij, hebt U zich laten verzwakken:
U redde mij door het kruis te verdragen.
Laat zoveel leed niet vergeefs zijn.
Rechtschapen rechter van de wraak,
schenk vergeving
voor de dag van de vergelding.

INGEMISCO
Ingemisco tamquam reus,
culpa rubet vultus meus.
supplicanti parce, Deus.
Qui Mariam absolvisti
et latronem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti.

INGEMISCO
Ik zucht als een schuldige,
van schuld kleurt mijn gezicht rood.
Spaar de smekeling, God.
Gij, die Maria hebt vergeven
en de schurk hebt verhoord,
Gij hebt ook mij hoop gegeven.

Preces meae non sunt dignae,
sed tu, bonus, fac benigne,
ne perenni cremer igne.

Mijn gebeden zijn niet waardig,
maar U, Goede, heb genade,
opdat ik niet zal branden in het eeuwige vuur.

Inter oves locum praesta
et ab haedis me sequestra,
statuens in parte dextra.

Geef mij een plaats tussen de schapen,
en zonder mij af van de bokken,
door mij aan de rechterzijde te plaatsen.

CONFUTATIS MALEDICTIS
Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis,
gere curam mei finis.

CONFUTATIS MALEDICTIS
Wanneer de verdoemden worden bestreden,
overgeleverd aan hevige vlammen,
Roep mij dan bij de gezegenden.
Ik bid, smekend en knielend,
mijn hart vermorzeld als as,
draag zorg voor mijn einde.

Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibylla.

De dag van toorn, die dag,
zal de wereld oplossen tot as,
zoals voorspeld door David en de sibille.

LACRIMOSA
Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
Iudicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus,
Pie Jesu Domine.
Dona eis requiem.
Amen.

LACRIMOSA
Die dag van tranen,
waarop uit de as herrijzen zal
de schuldige mens, om berecht te worden.
Spaar deze dan, God,
Goede Heer Jezus.
Geef hun rust.
Amen.

III. OFFERTORIUM

DOMINE JESU CHRISTE
Domine Jesu Christe, rex gloriae,
libera animas omnium fidelium
defunctorum
de poenis inferni et de profundo lacu:
Libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum,
sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam,
Quam olim Abrahae promisisti
et semini eius.

III. OFFERTORIUM

DOMINE JESU CHRISTE
Heer Jezus Christus, Koning der heerlijkheid
Bevrijd de zielen van alle gestorven gelovigen
Van de straffen van de hel en van de diepe
vuurzee.
Red hen van de muil van de leeuw,
opdat de onderwereld hen niet verslindt
en zij niet in het duister vallen.
Maar moge de heilige Michael, de vaandeldrager,
hen voeren naar het heilige licht,
zoals U ooit hebt beloofd aan Abraham
en aan zijn nageslacht.

HOSTIAS
Hostias et preces tibi, Domine,
laudis offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus.
Fac eas, domine, de morte transire ad vitam,
quam olim Abrahae promisisti
et semini eius.

HOSTIAS
Offers en gebeden, Heer,
brengen wij U met lofprijzing.
Neem ze aan voor die zielen,
die wij vandaag gedenken.
Heer, doe hen overgaan van de dood naar het
leven, zoals U ooit hebt beloofd aan Abraham
en aan zijn nageslacht.

IV. SANCTUS

Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis!
Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis!

IV. SANCTUS

Heilig, heilig, heilig
Heer, God der Heerscharen.
Vol zijn de hemelen en de aarde van Uw glorie.
Hosanna in den hoge!
Gezegend hij die komt in naam van de Heer.
Hosanna in den hoge!

V. AGNUS DEI

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

V. AGNUS DEI

Lam Gods, dat de zonden der wereld
wegdraagt, geef hun rust
Lam Gods, dat de zonden der wereld
wegdraagt, geef hun rust
Lam Gods, dat de zonden der wereld
wegdraagt, geef hun eeuwige rust

VI. LUX AETERNA

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.

VI. LUX AETERNA

Laat het eeuwige licht hen verlichten, Heer,
Tot in eeuwigheid bij uw heiligen,
omdat U genadig bent.
Geef hun eeuwige rust, Heer;
en laat het eeuwige licht hen verlichten.
tot in eeuwigheid bij uw heiligen,
omdat U genadig bent.

VII. LIBERA ME

Libera me, Domine, de morte aeterna,
in die illa tremenda,
quando caeli movendi sunt et terra.
Dum veneris
iudicare saeculum per ignem.
Tremens factus sum ego et timeo,
dum discussio venerit
atque ventura ira.
Dies irae, dies illa,
calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde.

VII. LIBERA ME

Bevrijd mij, Heer, van de eeuwige dood,
op die verschrikkelijke dag,
waarop hemel en aarde worden bewogen.
Wanneer U zult komen
om de wereld met vuur te berechten.
Ik sidder en beef,
voor het naderende oordeel
en de toorn.
De dag van toorn, die dag,
zal de wereld oplossen tot as,
zoals voorspeld door David en de sibille.

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Geef hun eeuwige rust, Heer,
en laat het eeuwige licht op hen schijnen.

Libera me, Domine, de morte aeterna,
in die illa tremenda.
Libera me.

Bevrijd mij, Heer, van de eeuwige dood,
op die verschrikkelijke dag.
Bevrijd mij.

Muzikale leiding  Eun Sun Kim

Choreografie en regie  Christian Spuck

Decor  Christian Schmidt

Kostuums  Emma Ryott

Licht  Martin Gebhardt

Dramaturgie  Michael Küster, Claus Spahn Sopraan

Federica Lombardi (9, 13, 16, 19, 21 en 25 feb)

Guanqun Yu (10, 14, 17 en 22 feb)

Mezzosopraan

Yulia Matochkina (9, 13, 16, 19 en 21 feb)

Agnieszka Rehlis  (10, 14, 17, 22 en 25 feb)

Tenor

Freddie de Tommaso (9, 13, 16, 19 en 21 feb)

Saimir Pirgu (10, 14, 17, 22 en 25 feb)

Bas 

Alexander Vinogradov (9, 13, 16, 19 en 21 feb)

Maxim Kuzmin-Karavaev (10, 14, 17, 22 en 25 feb)Rotterdams Philharmonisch Orkest

Het Nationale Ballet (solisten nader aan te kondigen)

Koor van De Nationale Opera

Koordirigent  Edward Ananian-CooperOriginele productie van Opernhaus Zürich 

Online programmaboek

Naast het gedrukte programmaboek bieden wij ook online programma-informatie aan bij deze voorstelling. In het online programmaboek krijgt u een kijkje achter de schermen door middel van verdiepende verhalen, artikelen en interviews met de makers en cast.

Eun Sim Kim

‘Alleen al het ademen in dat eerste moment’

Dirigent Eun Sun Kim over Verdi en vrijheid.

Foto: Eun Sun Kim | © Kim Tae-hwan

Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
Messa da Requiem | Foto: Michel Schnater
in de media
Reacties

En wat werd er mooi gedanst. Als het Lacrymosa begint, vloeit de choreografie fantastisch organisch en harmonisch uit de wiegende muziek voort. ... Het Koor van De Nationale Opera heeft na Puccini’s Turandot opnieuw een schitterende hoofdrol. De zangers zongen en speelden alsof hun leven ervan af hing.

10 februari

Op het 'Dies Irae' wordt door tweehonderd vuisten ritmisch meegebokst ... Ballerina Olga Smirnova is vleesgeworden gevoel ... 

10 februari

De naadloze interactie tussen opera en ballet levert wonderschone momenten op tijdens het ‘Messa da Requiem’ ... Lijden en sterven zijn immer aanwezig in Christian Spucks verbluffende mix van klassiek ballet en hoekige moderne dans.

12 februari

Het Nationale Ballet en De Nationale Opera bundelen hun krachten in een theatrale uitvoering van Verdi’s dramatisch aangezette Requiem. ... Spuck geeft in zijn enscenering volop ruimte aan de vier solozangers en balletsolisten.

10 februari

Messa da Requiem - Podcast

Door: Fabienne Vegt

Rotterdams Philharmonisch Orkest

Rotterdams Philharmonisch Orkest

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest, opgericht in 1918, staat wereldwijd bekend om de intensiteit van zijn concerten. Onder leiding van chef-dirigent Lahav Shani wordt het Rotterdams Philharmonisch Orkest geroemd om zijn kleurrijke klank. Shani’s voorgangers Yannick Nézet-Séguin en Valery Gergiev zijn beiden eredirigent van het orkest. Een recente DNO-productie was The Seven Deadly Sins in 2021. Dit seizoen zal het orkest Verdi’s Messa da Requiem verklanken onder de muzikale leiding van veelbelovend dirigent Eun Sun Kim.

Repeties Messa da Requiem | Foto: Altin Kaftira
Repeties Messa da Requiem | Foto: Altin Kaftira
Repeties Messa da Requiem | Foto: Altin Kaftira
Repeties Messa da Requiem | Foto: Altin Kaftira
Repeties Messa da Requiem | Foto: Altin Kaftira
Repeties Messa da Requiem | Foto: Altin Kaftira
Repeties Messa da Requiem | Foto: Altin Kaftira
Repeties Messa da Requiem | Foto: Altin Kaftira

Opera & Ballet Online

Nooit genoeg van Ballet? Ontdek meer dan 3.487 uur aan:

  • balletlessen
  • achter de schermen video's
  • interviews & artikelen
  • fragmenten
  • games
NOB