convenant tekenen

De Nationale Opera, Nederlandse Reisopera en Opera Zuid tekenen voor samenwerking

20 mei 2021

In het decor van hun coproductie L’elisir d’amore hebben in Maastricht Sophie de Lint (directeur De Nationale Opera), Bart van Meijl (interim directeur Nederlandse Reisopera) en Waut Koeken (intendant Opera Zuid) een convenant getekend waarbinnen de drie operahuizen lange termijnafspraken hebben gemaakt over een samenwerking rondom talentontwikkeling. Het is voor het eerst dat de drie gezelschappen zo expliciet de ambitie uitspreken om samen op te trekken.

Sophie de Lint: "Wij zijn ervan overtuigd dat dit een echte win-win-samenwerking wordt, vooral voor de jonge talenten die we willen ondersteunen, maar ook omdat de drie operagezelschappen elkaar zullen inspireren, ieder vanuit hun eigen expertise. Het is een feest om samen te werken met mijn collega's van de Nederlandse Reisopera en Opera Zuid."

Bart van Meijl: “Wij zijn verheugd dat we de samenwerking met De Nationale Opera en Opera Zuid op het gebied van talentontwikkeling de komende jaren verder gaan versterken en vormgeven. Vooral ook omdat we talentontwikkeling breed inzetten. Van zangers tot componisten en van artistiek tot techniek. We bieden jong talent de mogelijkheid om te experimenteren en zich verder te ontwikkelen in diverse disciplines van de opera en muziektheater. Daarmee nemen deze drie operagezelschappen de gedeelde verantwoordelijkheid op zich om vernieuwende en kwalitatief hoogstaande opera voor toekomstige generaties veilig te stellen.”

Waut Koeken: “Talentontwikkeling en het bieden van kwaliteitsvolle kansen aan jonge professionals is een van onze topprioriteiten. Wij zien deze duurzame samenwerking met De Nederlandse Reisopera en De Nationale Opera als een inspirerende en noodzakelijke stap in het verder verstevigen van een jongtalentklimaat in Nederland. Op de korte termijn fungeren we hiermee als springplank voor jong talent naar het professionele veld, op langere termijn waarborgen we hiermee de doorstroom en de kwaliteit van opera in Nederland.”

 

Talentontwikkeling

De Nationale Opera (DNO), Nederlandse Reisopera (NRO) en Opera Zuid (OZ) beschouwen het als een belangrijk onderdeel van hun missie om artistiek operatalent in staat te stellen zich verder te ontwikkelen. De toekomst van de kunstvorm hangt immers mede af van de vraag hoe aan talenten een podium wordt geboden en hoe zij in staat worden gesteld te groeien. De drie huizen slaan daarom de handen ineen, en zetten hun middelen en ervaring in voor een samenwerkingsprogramma op lange termijn, gericht op talentontwikkeling in de Nederlandse opera- en muziektheatersector.

 

Gezamenlijke coproducties

Het tastbare resultaat van de samenwerking wordt een jaarlijkse coproductie met de drie gezelschappen, die landelijke spreiding krijgt door een tournee.

De Nationale Opera Studio (DNO Studio) krijgt een grote rol binnen deze coproducties, maar naast de jonge zangers van dit internationale talentprogramma wordt er ook samengewerkt met jonge Nederlandse of in Nederland opgeleide zangers. Talentontwikkeling wordt echter niet beperkt tot zangers: de drie gezelschappen constateren een grote behoefte aan ontwikkelingsmogelijkheden voor jonge theatermakers, componisten en artistieke teams binnen de opera. De geplande jaarlijkse coproductie voorziet in het scheppen van een nieuwe presentatiemogelijkheid voor deze doelgroep, bovenop de vaste programmering van de drie gezelschappen.

In de huidige Kunstenplanperiode worden vier samenwerkingen geproduceerd. De eerste coproductie, een nieuwe productie van Donizetti’s L’elisir d’amore, gaat op 23 mei online in première via het Europese streaming platform OperaVision en is gratis te bekijken over de hele wereld. Zangers van de DNO-Studio vormen de cast. Volgend jaar krijgen regisseur Robin Coops en virtual reality-regisseur Avinash Changa met hun team de leiding over het project Orphée|L’amour|Eurydice, waarin ze door VR-technologie een nieuw perspectief bieden op het klassieke verhaal.

 

De Nationale Opera Studio

Ook zijn in het convenant afspraken gemaakt rondom De Nationale Opera Studio, het internationale talentprogramma dat sinds 2018 door DNO wordt gefaciliteerd, maar door de samenwerking met NRO en OZ bovendien een positieve invloed beoogt te hebben op de brede opera-infrastructuur in Nederland. De komende seizoenen zullen de zangers én alumni van de Opera Studio regelmatig te zien zijn op de nationale podia.

 

Foto (gemaakt in het decor van L'elisir d'amore): David Peskens