BIS omslag

Reactie Nationale Opera & Ballet op het advies van de Raad voor Cultuur

3 juli 2024

De Raad voor Cultuur heeft vandaag, woensdag 3 juli 2024, de adviezen bekend gemaakt over de subsidieaanvragen die zijn ingediend voor de culturele basisinfrastructuur (bis) 2025-2028.  

We zijn erg blij dat de Raad de beleidsplannen van De Nationale Opera & Het Nationale Ballet positief heeft beoordeeld en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap adviseert om de aangevraagde subsidiebedragen toe te kennen.

Ook zijn we verheugd met de inhoudelijke onderbouwing van de Raad waarin de plannen voor de aankomende vier jaar, mede op basis van de door de Raad erkende successen in de afgelopen jaren, met vertrouwen en blijk van waardering zijn beoordeeld.  

Tweeënhalve week geleden ontving Het Nationale Ballet, dat door zowel de Gemeente Amsterdam als de Rijksoverheid wordt gesubsidieerd, ook al een positief advies van de Amsterdamse Kunstraad. Kanttekening daarbij is nog wel een voorgenomen korting van de Gemeente Amsterdam waarover dinsdag 16 juli uitsluitsel volgt.

Dit advies van de Raad voor Cultuur, samen met het positieve advies van de Amsterdamse Kunstraad, geeft ons het vertrouwen om voort te bouwen op de ingezette koers.

De volledige adviezen zijn hier te lezen: