Amsterdamse Kunstraad

Reactie Nationale Opera & Ballet op het advies van de Amsterdamse Kunstraad

14 Juni 2024

We hebben met veel waardering kennisgenomen van het positieve advies van de Amsterdamse Kunstraad (AKr) over Het Nationale Ballet (HNB). In dat advies wordt het hoge artistieke niveau van onze producties, de kwaliteit van onze dansers en onze waarde voor de culturele infrastructuur van Amsterdam onderschreven. 

Desalniettemin adviseert de AKr om onze subsidie voor de periode 2025–2028 met een bedrag van € 300.000 op jaarbasis te verlagen. Samen met (procentueel) vergelijkbare verlagingen van de subsidie van ITA en het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) wordt daarmee een bedrag vrijgespeeld dat ten gunste komt van de Meervaart en het Bijlmerparktheater.   

We weten dat deze theaters een ontzettend belangrijke rol spelen in hun stadsdelen, waar de culturele infrastructuur dringend versterking behoeft. Dat staat niet ter discussie.  

Het advies van de AKr betekent wel dat wij pijnlijke keuzes moeten gaan maken die gevolgen hebben voor onze programmering en onze organisatie. 

En daarbij geldt: er hangt ons nóg een voorgenomen bezuiniging boven het hoofd. Immers, de wethouder heeft eerder aangekondigd met ingang van 2025 een bedrag van drie miljoen per jaar te verschuiven van de zeven door de gemeente gesubsidieerde instellingen naar het AFK. Dat voornemen, in feite een bezuiniging voor deze zeven instellingen waaronder HNB, is nog altijd niet van de baan. 

In diens advies van vandaag noemt de AKr deze bezuiniging “niet verantwoord”. Daarom adviseert de AKr het College om alsnog alternatieve dekking te vinden voor deze drie miljoen. Dan hoeft de budgetverruiming van het AFK niet ten koste te gaan van de budgetten van deze instellingen.  

We zijn erg blij met dat advies. Want tel bij deze bezuinigingen nog de verhoging van de btw en mogelijke landelijke subsidiekortingen op, en het is duidelijk dat dit serieuze gevolgen gaat hebben voor onze artistieke kwaliteit, onze toegankelijkheid, onze maatschappelijke impact, onze lokale samenwerkingen en onze internationale (top)positie. Zaken die de AKr in diens positieve beoordeling van HNB juist heeft benoemd.

We doen dan ook een dringend beroep op het College om dit advies van de AKr over te nemen, en wel voor de gehele subsidieperiode 2025–2028, zodat onze subsidieverlaging beperkt blijft tot maximaal € 300.000 per jaar. Die is, samen met de gestegen werkgeverslasten en materiaal- en energiekosten, al uitdagend genoeg.

Ook het advies van de AKr met betrekking tot het budget voor meerjarenonderhoud van het gebouw is van belang. Terecht benadrukt de AKr dat wanneer het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen meer zou kosten dan er nu aan onderhoudssubsidie beschikbaar is, de gemeente dit moet bijleggen. In onze subsidieaanvraag hadden wij om die reden een bedrag van € 200.000 per jaar extra aangevraagd.

Lees hier het gehele advies van de AKr