Twee handen
Foto: Marta Syrko

5 redenen om uit te kijken naar … Roberto Devereux

16 april 2024

1. Sluitstuk van de Tudor-trilogie

Met deze opera wordt de zogenaamde Tudor-trilogie van Gaetano Donizetti afgerond. Het project startte twee seizoenen geleden met Anna Bolena en kreeg een vervolg in Maria Stuarda. Telkens stonden Jetske Mijnssen en Enrique Mazzola in voor respectievelijk regie en muzikale leiding. Beide producties werden zeer enthousiast ontvangen door pers en publiek.

2. Rode draad: het leven van koningin Elizabeth I

Alhoewel de drie opera’s door de componist nooit als trilogie zijn opgevat, zorgde Jetske Mijnssen in haar regieconcept wel voor een rode draad. Ze toont het leven van de Engelse koningin Elizabeth I (1533-1603) in drie fases van haar leven: als jong meisje en dochter van Anna Bolena; als koningin en rivale van Maria Stuarda en tot slot als oude, eenzame heerser.

3. Donizetti als meesterverteller

Roberto Devereux is weliswaar de minst bekende opera van de drie, maar is niettemin een bijzonder spannend stuk muziektheater. Meer nog dan de andere twee opera’s heeft de muzikale vertelling een modern karakter, met een bijzonder rijke muzikale schets van de gevoelswereld van Elizabeth I. Een opvallende toevoeging van Donizetti is de referentie naar het Engels volkslied – God Save the Queen – dat hij in de partituur integreerde.

4. Elizabeths laatste favoriet

De historische Roberto Devereux, graaf van Essex, was de laatste favoriet van Elisabeth. Hoewel hij meer dan dertig jaar jonger was, maakte hij Elizabeth ongegeneerd het hof. Ze genoot er met volle teugen van, tot ze ontdekte dat zijn adoratie gespeeld bleek en er liefdesrivalen in het spel waren. Ook de echte Devereux eindigde op het hakblok.

5. Toneelbeeld

Het toneelbeeld van Roberto Devereux, ontworpen door Ben Baur, is opgevat als een verdere ontwikkeling van de decors van de eerste twee stukken van de trilogie. Naarmate de ontgoocheling in het leven groter wordt en de ziel van Elizabeth I donkerder gaat kleuren, sluit ook de wereld zich rondom haar. Het einde van de roemrijke koningin komt daarmee alsmaar meer in zicht.

Roberto Devereux is van 18 april t/m 6 mei 2024 te zien in Nationale Opera & Ballet