Over de Hans van Manen Foundation

Missie & Visie

De Hans van Manen Foundation is voortgekomen uit de wens om het Nederlands cultureel erfgoed en met name het professioneel beheren, verbreiden en bewaken van het choreografiewerk van Hans van Manen te waarborgen. Dit willen we bewerkstelligen door het archiveren, beheren en behouden van choreografiewerken.

Door Hans van Manens werken – inclusief beeld en technische omlijsting – onder de aandacht te brengen, willen we de verspreiding van de werken vergroten en onderzoek naar de kunstvorm en periode faciliteren.

Doelstellingen

Professioneel verbreiden van het werk

Ten behoeve van de juiste interpretatie van de werken van Hans van Manen zal worden toegezien op een juiste artistieke vertolking. Hiertoe worden de zogenaamde instudeerders opgeleid voor begeleiding naar een juist artistiek samenwerkingsproces van decor, kostuum en lichtontwerpen.

Licentiëring

Teneinde de werken van Hans van Manen wereldwijd levend te houden zal actief promotie worden gevoerd bij gezelschappen en opleidingen. 

Educatie

In samenwerking met educatieve instellingen willen we dansinstellingen (dansers, leraren, studenten) laten kennismaken met de werken van Hans van Manen, door middel van workshops of anderszins. De stichting stimuleert niet alleen de opleiding van dansers en jong talent, maar ook die van journalisten ten behoeve van het met kennis schrijven van recensies. 

Onderzoek

De werken gemaakt tussen 1960 en 2017 zijn kenmerkend voor een periode. Het is van belang alle werken met de betrokken disciplines gezamenlijk, overzichtelijk te bewaren. Naast de decor-, kostuum- en lichtontwerpen hebben de werken van Hans van Manen ook vele andere disciplines geïnspireerd, waaronder schrijvers. 
De stichting stimuleert daarom toekomstig onderzoek naar de interactie tussen de verschillende disciplines tijdens deze periode. 

Erfgoed

Omdat Hans van Manens werken worden gerekend tot Nederlands erfgoed, vindt de stichting het belangrijk ze te bewaren en te verspreiden in de vorm van video, foto of anderszins. De werken dienen maximaal open te worden gesteld voor het publiek. 

Hans van Manen
Foto: Erwin Olaf

Strategie

Door volledige ondersteuning aan te bieden aan de gezelschappen die de producties van Hans van Manen willen uitvoeren, willen we de werken bij professionele dansgezelschappen en dansacademies onder de aandacht brengen.

 

Activiteiten van de organisatie

De organisatie gaat iedere productie voorzien van de complete technische en artistieke documenten en visuals.
Daarnaast worden balletmeesters getraind op de werken van Hans van Manen voor toekomstige uitvoeringen en het bijstaan van gezelschappen die een licentie voor een van de werken heeft genomen. De organisatie verzorgt de volledige contractuele, artistieke en financiële afhandeling van de overeenkomsten.

 

Organisatie

De Hans van Manen Foundation heeft de rechtsvorm van een stichting. De Foundation staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel Amsterdam: nr 82388040. RSIN: 862448062. De Foundation heeft de culturele ANBI status aangevraagd. 

 

Bestuur

  • Voorzitter: Ted Brandsen
  • Bestuurder: Rien Meppelink
  • Bestuurder: Oscar Hammerstein
    De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd

Minimaal één bestuurslid is verbonden aan Nationale Opera & Ballet. 

 

Werknemers

  • Directeur: Rachel Beaujean

     

Financiën

De inkomsten van de foundation bestaan uit licentie-inkomsten, royalties, subsidies, donaties en nalatenschappen.

 

Beloningsbeleid

Artistiek leider, instudeerders, lichtontwerpers, decorontwerpers, kostuumontwerpers en productieleider en andere voorbereiders ontvangen op projectbasis een honorarium voor zover het budget van de foundation dit toelaat, waarbij een minimum honorarium is vastgesteld. Bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding. Voor de directie volgt de Hans van Manen Foundation de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland voor directeuren, welke van kracht is sinds 2005.