Over de Hans van Manen Foundation

Missie & Visie

De Hans van Manen Foundation is voortgekomen uit de wens om het Nederlands cultureel erfgoed en met name het professioneel beheren, verbreiden en bewaken van het choreografiewerk van Hans van Manen te waarborgen. Dit willen we bewerkstelligen door het archiveren, beheren en behouden van choreografiewerken.

Door Hans van Manens werken – inclusief beeld en technische omlijsting – onder de aandacht te brengen, willen we de verspreiding van de werken vergroten en onderzoek naar de kunstvorm en periode faciliteren.

Doelstellingen

Erfgoed

Omdat Hans van Manens werken worden gerekend tot Nederlands cultureel erfgoed, vindt de stichting het belangrijk ze te archiveren, te beheren en te behouden.

Professioneel beheren, verbreiden en bewaken van het choreografiewerk

Ten behoeve van de juiste interpretatie van de werken van Hans van Manen zal worden toegezien op een juiste artistieke vertolking. Hiertoe worden de zogenaamde instudeerders opgeleid voor begeleiding naar een juist artistiek samenwerkingsproces van decor-, kostuum- en lichtontwerpen. Daarnaast heeft de stichting ten doel het wereldwijd levend houden en onder de aandacht brengen van de choreografiewerken van Hans van Manen. 

Educatie

In samenwerking met educatieve instellingen willen we het publiek laten kennismaken met de werken van Hans van Manen, door middel van workshops, opleiding en anderszins educatieve bijeenkomsten en cursussen. De stichting stimuleert niet alleen de opleiding van dansers en jong talent, maar ook die van journalisten ten behoeve van het met kennis schrijven van recensies. 

Onderzoek

De werken gemaakt tussen 1960 en 2017 zijn kenmerkend voor deze periode. Het is van belang alle werken met de betrokken disciplines gezamenlijk, overzichtelijk te bewaren. Naast de decor-, kostuum- en lichtontwerpen hebben de werken van Hans van Manen ook vele andere disciplines geïnspireerd, waaronder schrijvers. 
De stichting stimuleert en faciliteert daarom toekomstig onderzoek naar de samenhang en interactie tussen de verschillende disciplines tijdens deze periode.

Hans van Manen
Foto: Erwin Olaf

Bestuur

  • Voorzitter: Ted Brandsen
  • Vice-voorzitter: Henk van Dijk
  • Penningmeester: Rien Meppelink
  • Secretaris: Oscar Hammerstein
    De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd

Minimaal één bestuurslid is verbonden aan Nationale Opera & Ballet.

 

Organisatie

De Hans van Manen Foundation heeft de rechtsvorm van een stichting. De Foundation staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel Amsterdam: nr 82388040. RSIN: 862448062. De Foundation heeft de culturele ANBI status aangevraagd.