Huisregels en bezoekersvoorwaarden

Nationale Opera & Ballet brengt u graag op de hoogte van de huisregels en bezoekersvoorwaarden.

Huisregels

Ingang open 
De ingang tot de foyer van Nationale Opera & Ballet is vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling geopend.

Kortingskaarten gereed houden
Als u gebruik maakt van toegangskaarten waarop een kortingsregeling (CJP, Stadspas, Cultuurkaart) van toepassing is, moet u zich kunnen legitimeren met de bedoelde kortingskaart. Als u gebruik maakt van de My Muse & Me korting, heeft u een legitimatiebewijs met geboortedatum nodig. Kunt u geen kortingskaart tonen, dan heeft u geen recht op korting.

Voorkom teleurstellingen, wees op tijd
Voorstellingen in Nationale Opera & Ballet beginnen stipt op tijd. Het is dus zaak om op tijd in de zaal te zijn. Bezoekers die na aanvang van de voorstelling arriveren, lopen het risico niet meer tot de zaal toegelaten te worden.

Laatkomers 
Nationale Opera & Ballet beschikt over een laatkomerscabine voor bezoekers die na aanvang van de voorstelling zijn gearriveerd en die niet meer in de zaal kunnen worden toegelaten. Er is plaats voor maximaal tien bezoekers. U heeft er de mogelijkheid om het eerste deel van de voorstelling te zien, de muziek hoort u via speakers. Indien er een pauze is, kunt u alsnog uw plaatsen in de zaal gaan innemen. Aan de plaatsen van de laatkomerscabine kunnen geen rechten worden ontleend. U kunt de voorstelling ook zien en horen op de tv-monitor in de foyer.

Garderobe gratis en verplicht
Het gebruik van de garderobe is gratis voor bezoekers. Het is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan om uw jas, tas en (hand-) bagage mee te nemen naar de zaal. Wij verzoeken u daarom uw jas, tas en (hand-) bagage af te geven bij de garderobe. Tassen kleiner dan een A4 formaat (30 cm x 21 cm x 10 cm) zijn toegestaan in de foyer en in de zaal. Tassen groter dan een A4 formaat zijn niet toegestaan en dienen bij de garderobe afgegeven te worden.

In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid dat redelijkerwijze vereist, kan Nationale Opera & Ballet inzage verlangen in de door u meegevoerde (hand-) bagage. Indien het noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel u verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering.

Niet fotograferen of opnamen maken
Het is niet toegestaan om foto- of audiovisuele opnames te maken in de zaal van Nationale Opera & Ballet.

Rookvrij gebouw
Nationale Opera & Ballet is een rookvrij gebouw. Zowel in het theater, als in een straal van 15  meter om het gebouw, mag niet worden gerookt door medewerkers en gasten.

Geen zelf meegebrachte etens- en drinkwaren nuttigen
U mag geen zelf meegebrachte etens- en drinkwaren nuttigen in Nationale Opera & Ballet.

Huisregels en algemene bezoekersvoorwaarden

In Nationale Opera & Ballet zijn de Algemene Bezoekersvoorwaarden Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) van toepassing. Bekijk de PDF hier: Algemene Bezoekersvoorwaarden. Hierin leest u welke rechten en plichten Nationale Opera & Ballet en u als Bezoeker aan ons theater heeft.

Daarnaast zijn in Nationale Opera & Ballet specifieke Huisregels van toepassing:

Bij Nationale Opera & Ballet verwelkomen wij mensen zo gastvrij mogelijk. We bieden medewerkers en bezoekers een veilige omgeving die divers en inclusief is, waarin iedereen elkaar gelijk, met respect en vertrouwen benadert. We maken geen onderscheid in leeftijd, geslacht, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, handicap, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, uiterlijk, religie, politieke voorkeur en geloofsovertuiging.

Grensoverschrijdend en ongewenst gedrag door medewerkers en bezoekers staan wij niet toe.

In het theater kan het hectisch en druk zijn; ook onder druk, teleurstelling of tegenslag willen wij passend gedrag vertonen. We helpen elkaar waar nodig en houden rekening met elkaars privacy en (persoonlijke) grenzen.

We waarderen onze collega’s en onze gasten. Daarbij hanteren wij hoge kwaliteitsnormen voor ons werk en gebruiken voortdurend manieren om onszelf, de organisatie, onze kunstvormen en de ervaring voor bezoekers te verbeteren. 

Wij vragen bezoekers van ons theater om rekening te houden met bovenstaande context die geldt voor alle onderdelen van Nationale Opera & Ballet. Dat betekent dat wij voor bezoekers van Nationale Opera & Ballet een aantal specifieke gedragsregels hebben opgesteld:

  • Ga respectvol en gelijkwaardig om met onze medewerkers en andere bezoekers
  • Volg de instructies en aanwijzingen van medewerkers op
  • Schelden, discriminerende taal, schreeuwen, bedreigingen, intimidatie en aanraking van onze medewerkers vinden wij ongewenst gedrag en accepteren wij niet
  • In het geval u niet stopt met het ongewenste gedrag, uw gedrag escaleert, u de instructies van medewerkers niet opvolgt, dan helpen wij u niet meer, kunnen wij u uit Nationale Opera & Ballet verwijderen, en de toegang tot het theater ontzeggen.

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en Huisregels zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Nationale Opera & Ballet en u als Bezoeker (en op alle handelingen ter uitvoering van die overeenkomst). Daarnaast gelden de Algemene Bezoekersvoorwaarden en Huisregels ook als u zich in Nationale Opera & Ballet bevindt, zonder dat u direct of indirect een overeenkomst met Nationale Opera & Ballet heeft gesloten.