Huisregels en bezoekersvoorwaarden

Nationale Opera & Ballet brengt u graag op de hoogte van de huisregels.

Huisregels

Ingang open 
De ingang tot de foyer van Nationale Opera & Ballet is vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling geopend.

Kortingskaarten gereed houden
Als u gebruik maakt van toegangskaarten waarop een kortingsregeling (CJP, Stadspas, Cultuurkaart) van toepassing is, moet u zich kunnen legitimeren met de bedoelde kortingskaart. Als u gebruik maakt van de My Muse & Me korting, heeft u een legitimatiebewijs met geboortedatum nodig. Kunt u geen kortingskaart tonen, dan heeft u geen recht op korting.

Voorkom teleurstellingen, wees op tijd
Voorstellingen in Nationale Opera & Ballet beginnen stipt op tijd. Het is dus zaak om op tijd in de zaal te zijn. Bezoekers die na aanvang van de voorstelling arriveren, lopen het risico niet meer tot de zaal toegelaten te worden.

Laatkomers 
Nationale Opera & Ballet beschikt over een laatkomerscabine voor bezoekers die na aanvang van de voorstelling zijn gearriveerd en die niet meer in de zaal kunnen worden toegelaten. Er is plaats voor maximaal tien bezoekers. U heeft er de mogelijkheid om het eerste deel van de voorstelling te zien, de muziek hoort u via speakers. Indien er een pauze is, kunt u alsnog uw plaatsen in de zaal gaan innemen. Aan de plaatsen van de laatkomerscabine kunnen geen rechten worden ontleend. U kunt de voorstelling ook zien en horen op de tv-monitor in de foyer.

Garderobe gratis en verplicht
Het gebruik van de garderobe is gratis voor bezoekers. Het is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan om uw jas, tas en (hand-) bagage mee te nemen naar de zaal. Wij verzoeken u daarom uw jas, tas en (hand-) bagage af te geven bij de garderobe. In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid dat redelijkerwijze vereist, kan Nationale Opera & Ballet inzage verlangen in de door u meegevoerde (hand-) bagage. Indien het noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel u verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering.

Niet fotograferen of opnamen maken
Het is niet toegestaan om foto- of audiovisuele opnames te maken in de zaal van Nationale Opera & Ballet.

Rookvrij gebouw
Nationale Opera & Ballet is een rookvrij gebouw. Zowel in het theater, als in een straal van 15  meter om het gebouw, mag niet worden gerookt door medewerkers en gasten.

Geen zelf meegebrachte etens- en drinkwaren nuttigen
U mag geen zelf meegebrachte etens- en drinkwaren nuttigen in Nationale Opera & Ballet.

De Algemene Bezoekersvoorwaarden kunt u ook opvragen bij de garderobe in Nationale Opera & Ballet. Of bekijk de PDF hier: Algemene Bezoekersvoorwaarden