Tijdlijn

1547

Miguel de Cervantes (1547-1616) is een Spaanse schrijver, dichter en dramaturg.

Cervantes

1564

William Shakespeare (1564-1616) is een beroemde Engels toneelschrijver en dichter.

Shakespeare

1566

Beeldenstorm. Na een protestante preek overvalt een grote groep mensen een katholiek klooster en vernielt daar alle religieuze beelden.

Beeldenstorm

1572

Watergeuzen nemen Den Briel in

Den Briel

1600

De Slag bij Nieuwpoort

Slag bij Nieuwpoort

1602

Oprichting Verenigde Oostindische Compagnie

Oprichting VOC

1606

De schilder Rembrandt Harmenz van Rijn wordt geboren (1606-1669)

Rembrandt

1607

De latere admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruyter wordt geboren (1607-1676)

Michiel de Ruyter

1612

De Beemster is drooggelegd

Beemster

1619

Raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt onthoofd

Johan van Oldenbarnevelt

1621

Hugo de Groot ontsnapt uit Slot Loevestein in een boekenkist

Kist Hugo de Groot