'Wij proberen een nieuwe taal te vinden met deze veelstemmige en kleurrijke creatie'

21 september 2021

Neo Muyanga (componist) en Kenza Koutchoukali (regisseur) over Hoe ANANSI the Stories of the World bevrijdde.

Componist Neo Muyanga en regisseur Kenza Koutchoukali maken deel uit van het artistieke team achter Hoe ANANSI the Stories of the World bevrijdde, een voorstelling die verschillende klanken en muzikale tradities samenbrengt.

Neo: “Ons verhaal over de spin Anansi sluit aan bij een groeiende beweging die onze kijk op de wereld wil verbreden. We willen
het publiek meenemen in een speelse creatie waarin inclusiviteit en het verleggen van grenzen centraal staan.”

Kenza: “Uit iedere laag van deze voorstelling moet die gedachte naar voren komen. Achter iedere klank en iedere beweging gaan verschillende verhalen schuil. Die veelheid, maar ook authenticiteit en meerstemmigheid, vormen de rijkdom van deze voorstelling.”

Neo: “De partituur is hybride. De klanken en melodische lijnen zijn geïnspireerd door West-Afrikaanse en Afro-Caribische invloeden, maar uiteindelijk zal er tijdens de voorstelling meer te horen zijn dan wat er in mijn partituur geschreven staat. Anansi is niet alleen een creatie op papier, maar staat in het teken van de interactie en de ontmoeting. De partituur komt tot leven omdat verschillende stemmen en perspectieven
samenkomen en structuur geven aan de muziek.”

Kenza Karin Koutchoukali
Kenza Karin Koutchoukali

Kenza: “Ook voor mij is dat noodzakelijk, en het is iets dat me enorm bevalt aan Neo’s partituur. Want als je niet luistert naar andere benaderingen, wordt je wereld steeds kleiner en blijven je bestaande
ideeën overheersen. Niet alleen vertellen, maar ook luisteren: dat is het uitgangspunt van het verhaal én van ons gehele artistieke team. Daarom bepaalt de geest van de traditionele Anansi-verhalen, ook de inhoudelijke kern van onze Anansi-vertelling.”

Neo: “In de Afrikaanse vertelcultuur is interactie heel belangrijk, meer dan in de Westerse. En dat element van interactie brengen we ook in onze voorstelling. Zo werken we aan een nieuwe operatraditie, die probeert de verschillende stemmen in de huidige samenleving te weerspiegelen.”

Kenza: “In de voorstelling draagt ieder individu op het toneel – iedere solist, danser en instrumentalist – op een eigen manier bij aan het verhaal. En we hopen dat ook het publiek zich onderdeel zal gaan voelen van deze vertelling.”

Neo: “Ik vergelijk het maken van deze voorstelling graag met het zingen in een koor. Om goed te zingen in een koor, moet je luisteren naar de mensen om je heen en vervolgens vorm je je eigen stem om te kleuren bij het geheel. Soms val je op en op andere momenten zet je juist een stap terug, maar uiteindelijk gaat het om de harmonieuze samensmelting van verschillende stemmen, die een verhaal brengen dat van iedereen is.”

Neo Muyunga
Neo Muyunga