In het kort

In samenwerking met de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en SPUI25 organiseert Nationale Opera & Ballet een reeks prikkelende lezingen, die gratis toegankelijk zijn en los van de voorstellingen bezocht kunnen worden. Gerenommeerde sprekers plaatsen de producties van De Nationale Opera en Het Nationale Ballet in een ruimere cultuurhistorische context en verbinden ze met actuele thema’s en vraagstukken. Na afloop van elke lezing is er ruimte om met elkaar en de spreker door te praten. De lezingen vinden zowel plaats in het Souterrain (voorheen Odeonzaal) van Nationale Opera & Ballet als in het Universiteitstheater. 
 

De lezingen zijn op zichzelf staande activiteiten die los van de gerelateerde voorstelling bijgewoond kunnen worden. Daarnaast organiseert Nationale Opera & Ballet reguliere inleidingen die drie kwartier voorafgaand aan iedere voorstelling beginnen en die u voorbereiden op het bezoek van de specifieke productie.

De lezingen worden mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van De Nationale Opera en de Vrienden van Het Nationale Ballet.

Programma 2023/2024

Februari/Maart 2024

Ballet is Woman?!? - Lezing in het thema van Frida - 23 februari 

How to Choreograph? - 13 maart

For a coffee with Hans van Manen - 20 maart