Alle privileges van een Operavriend

  • Toegang tot exclusieve Vriendenactiviteiten zoals het bijwonen van (koor)repetities, rondleidingen achter de schermen en Vriendenreizen

  • Uitnodiging voor een jaarlijkse feestelijke Vriendenbijeenkomst, inclusief een bezoek aan een repetitie op het toneel

  • De mogelijkheid om mee te gaan met de Vriendenreizen

  • Abonnement op het Vriendenmagazine van De Nationale Opera

  • Regelmatige nieuwsbrieven met achtergrondinformatie en aanbiedingen

  • Voorrang bij de losse kaartverkoop van De Nationale Opera

Bij het aangaan van een lidmaatschap machtigt u Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds (Incassant ID NL08ZZZ502057730000) om de jaarlijkse Vriendenbijdrage (zoals aangegeven) tot wederopzegging af te schrijven van het gebruikte IBAN nummer. Zie ook onze Algemene Voorwaarden.

Inschrijven