Verhaal Lessons in Love and Violence

De situatie

De Koning leeft in een hechte, maar ongemakkelijke relatie met zijn vrouw Isabel, zijn twee kinderen en zijn minnaar Gaveston, die door het volk wordt gevreesd en gehaat. Terwijl het land zich bevindt op de rand van hongersnood en er opstand onder de burgers dreigt, wordt de Koning door zijn militair adviseur Mortimer − een utilitarist, die alle vormen van liefde ziet als 'vergif' − beschuldigd van politiek onverantwoordelijk gedrag. In een impuls verbant de Koning Mortimer, waarmee hij een reeks rampzalige gebeurtenissen in gang zet.

De scènes

DEEL I

SCÈNE 1
Mortimer wordt verbannen.

SCÈNE 2
Op Mortimers instigatie wordt Isabel gedwongen de armoede en de woede van het volk onder ogen te zien. Zij stemt in met het vermoorden van Gaveston.

SCÈNE 3
De Koning vraagt Gaveston hem de toekomst te voorspellen. Tijdens een privéfeest wordt Gaveston gearresteerd.

SCÈNE 4
Wanneer hij hoort dat Gaveston is gedood, verstoot de Koning Isabel. Vanaf nu is hij op zichzelf aangewezen, wat tot zijn ondergang zal leiden.

DEEL II

SCÈNE 5
Mortimer en Isabel gaan samenwonen. Ze voeden de zoon van de Koning op tot een marionettenkoning.

SCÈNE 6
Mortimer bezoekt de Koning in de gevangenis en overreedt hem afstand van de troon te doen ten gunste van zijn zoon. Niet lang daarna wacht de Koning de dood.

SCÈNE 7
De zoon van de Koning weet zich te bevrijden van de macht van zijn moeder Isabel. Ten overstaan van een speciaal uitgenodigd publiek herstelt hij de orde.