Het verhaal van Tristan und Isolde

I

De Ierse prinses Isolde is per schip op weg naar Cornwall om met koning Marke te trouwen. Markes ridder Tristan is haar komen halen. Zij vertelt haar dienstmaagd Brangäne hoe Tristan in vermomming bij haar genezing zocht voor een wond die hij had opgelopen in een tweegevecht, waarin Isoldes verloofde Morold om het leven kwam. Pas later herkende zij hem, maar ze was niet in staat hem te doden. De gedachte aan wraak laat haar echter niet los. Ze draagt nu Brangäne op om Tristan en haarzelf een dodelijke drank aan te reiken, maar Brangäne schenkt heimelijk een liefdesdrank in, zodat zij hevig verliefd op elkaar worden.

II

Terwijl Marke en zijn vazallen 's nachts op jacht zijn, wacht Isolde op Tristan. Brangäne waarschuwt haar tevergeefs voor de jaloerse Melot, die Markes achterdocht heeft gewekt. Tristan en Isolde verwensen de dag, want alleen 's nachts kunnen zij zich aan hun liefde overgeven. De plotselinge terugkeer van Marke verstoort hun samenzijn. Marke vraagt tekst en uitleg, maar Tristan weigert die te geven. In een duel met Melot raakt Tristan ernstig gewond.

III

Zijn trouwe dienaar Kurwenal heeft Tristan naar diens oude burcht in Bretagne gebracht. Isolde is op de hoogte en haar schip kan ieder moment aankomen. Als zij verschijnt, rukt Tristan het verband van zijn wond en gaat haar met zijn laatste krachten tegemoet om in haar armen te sterven. Een tweede schip nadert met daarop Marke, Brangäne en Melot. Marke is door Brangäne ingelicht over het verwisselen van de dranken en wil het paar vergeven. Kurwenal vermoedt echter verraad en er ontstaat een gevecht tussen hem en Melot, waarin Melot sterft na Kurwenal dodelijk te hebben verwond. Isolde verenigt zich met haar geliefde in de dood.