Raad voor Cultuur past advies Nationale Opera & Ballet aan naar 'Ja, mits'

Raad voor Cultuur past advies Nationale Opera & Ballet aan naar 'Ja, mits'

De Raad voor Cultuur heeft op 27 juli besloten het advies over de subsidieaanvraag van Nationale Opera & Ballet voor de Kunstenplanperiode 21-24 aan te passen  van een negatief ("Nee, tenzij") naar een positief advies ("Ja, mits"). 

Nationale Opera & Ballet heeft na het aanvankelijk negatieve advies van de Raad voor Cultuur bezwaar gemaakt. In haar advies stelde de Raad voor Cultuur dat een bijlage ontbrak met een uitsplitsing van de begroting en prestatiegegevens naar opera en ballet.

De Raad voor Cultuur heeft de aanvraag van Nationale Opera & Ballet nogmaals bestudeerd, en is tot de conclusie gekomen dat zij de documenten met de uitgesplitste begroting en prestatieoverzichten wel heeft ontvangen, maar niet heeft gezien.

Hiermee vervalt een belangrijk argument voor het advies "Nee, tenzij", en is het advies omgezet in "Ja, mits". De Raad adviseert de minister om de subsidie aan Nationale Opera & Ballet toe te kennen, mits de instelling voldoet aan door de Raad genoemde voorwaarden. 

Nationale Opera & Ballet zal deze voorwaarden uitwerken en de aangepaste plannen naar aanleiding van de adviezen van de Raad voor Cultuur vóór 1 juni 2021 inzenden, zoals gevraagd.