Karakter in Het Zwanenmeer

Wat is een karakter eigenlijk?

Het karakter van iemand is de manier waarop diegene zich gedraagt.

Bijvoorbeeld aardig of bazig, vriendelijk of streng. Soms is het karakter van iemand heel anders dan je eerst dacht …

Siegfried heeft moeite om het verschil te zien tussen Odette en Odile. Ze lijken heel erg veel op elkaar. In de zwanendans is Odette heel bescheiden, verlegen, lief en zacht. Op het feest wordt Odile heel spontaan, uitbundig en verleidelijk.

In Het Zwanenmeer worden deze rollen door dezelfde danseres gedanst: je zou Odile en Odette als één persoon kunnen zien met grote verschillen in het karakter. Zo kijkt Siegfried er in elk geval naar.

 

1. Odette
1. Odette
1. Odile
1. Odile
2. Odette
2. Odette
2. Odile
2. Odile
3. Odette
3. Odette
3. Odile
3. Odile
4. Odette
4. Odette
4. Odile
4. Odile
5. Odette
5. Odette
5. Odile
5. Odile
6. Odette
6. Odette
6. Odile
6. Odile

Aardig of kattig?

Heb je wel eens meegemaakt dat een persoon anders bleek te zijn dan je eerst dacht? Dit is niet zo gek, want ieder mens heeft heel veel karaktereigenschappen; de ene keer kom je aardig over en de andere keer juist kattig, dan weer verlegen of juist brutaal. 

Welke woorden passen bij jouw karakter?

Lief, trouw, aardig, dominant, streng, zorgvuldig, snel, dromerig, angstig, boos, wantrouwend, zorgzaam, geduldig, kattig, verlegen,  jaloers, vrolijk, kwetsbaar, driftig, gulzig, lachebek, romantisch, zakelijk, koppig, avontuurlijk, deftig, trots, brutaal. Nog iets anders?

Welke twee karaktereigenschappen van jou zijn het meest verschillend?

Hieronder zie je een masker van een gezicht. Print het masker uit. Deel het masker in twee helften en teken jouw twee verschillende karaktereigenschappen naast elkaar!

 

Masker