Het verhaal van The Sleeping Beauty

Proloog: het doopfeest

Koning Florestan en zijn gemalin hebben alle feeën uitgenodigd om als peetmoeders aanwezig te zijn bij de doop van hun dochter: prinses Aurora. De fee Carabosse is niet uitgenodigd, want niemand heeft haar de laatste vijftig jaar gezien. Toch komt zij, hevig beledigd, op bezoek, juist als de andere feeën hun geschenken overhandigen. Als doopgeschenk wenst Carabosse dat Aurora zich op zekere dag zal prikken aan de naald van een spinnenwiel en daaraan zal overlijden. Gelukkig heeft de Seringenfee nog geen wens gedaan, en wendt zij het onheil enigszins af door te wensen dat Aurora niet zal sterven, maar honderd jaar zal slapen. De kus van een prins zal haar doen ontwaken.

Eerste bedrijf: de betovering

Prinses Aurora viert haar zestiende verjaardag. Vier prinsen dingen naar haar hand. Te midden van het feestgewoel ontwaart Aurora plotseling een oude vrouw aan een spinnenwiel, een voorwerp dat de koning in zijn koninkrijk verboden had om aan de verwensing van Carabosse te ontkomen. Aurora is zo bekoord door het spinnenwiel dat de oude vrouw haar de spoel aanreikt, waarna Aurora met de spoel in haar armen danst. Plotseling prikt ze zich in haar vinger en valt neer. De koning en de koningin zijn volkomen van streek en de oude vrouw wordt weggevoerd naar de gevangenis. Triomfantelijk verschijnt Carabosse, zich erover verheugend dat haar verwensing is uitgekomen. Maar net als zij wil verdwijnen, komt de Seringenfee ten tonele om háár wens in vervulling te laten gaan. Ze brengt met een toverformule het hele hof in slaap, en op haar teken overwoekert het woud het paleis.

Tweede bedrijf: het visioen

Honderd jaar later houdt prins Florimund in datzelfde woud een jachtfestijn. Hij draagt zijn hovelingen op zich om de jacht te bekommeren en blijft dan alleen achter, dromend van zijn ideaalbeeld van een romantische liefde. Plotseling verschijnt de Seringenfee, die hem in een visioen de Schone Slaapster laat zien. De Seringenfee gebiedt deze verschijning vervolgens om met de prins te dansen. Als het visioen verdwijnt, smeekt de prins de Seringenfee om hem naar de plaats te brengen waar prinses Aurora slaapt, waarna de Seringenfee hem begeleidt naar het door bossen overwoekerde paleis. Hij betreedt het gebouw, vindt Aurora en wekt haar met een kus.

Derde bedrijf: het huwelijksfeest

Sprookjesfiguren komen naar het huwelijksfeest van prins Florimund en prinses Aurora. Zij brengen hulde aan bruid en bruidegom, en alle aanwezigen verenigen zich in een groot dansfestijn. In de apotheose verschijnt de Seringenfee om het huwelijk in te zegenen.

  • The Sleeping Beauty is van 12 oktober 2022 t/m 2 januari 2023 te zien bij Het Nationale Ballet