Generale kaarten

For English version please see below.

Voor de generale repetitie van The Shell Trial van DNO op donderdag 14 maart om 20.00 uur kun je je alleen persoonlijk via onderstaand online intekenformulier opgeven van: dinsdag 20 februari 12.00 uur t/m dinsdag 27 februari 23.59 uur.

De generale kaart(en) kun je vervolgens alleen persoonlijk bij je contactpersoon afhalen van dinsdag 5 maart 12.00 uur t/m maandag 11 maart.

Contactpersonen:

 • Artistieke team & cast: Margot Vervliet
 • Productie- en voorstellingsleiders: Jan Schlichtenhorst
 • Opera Studio: Jesper Nass
 • Belichting / Toneeldienst / AVM / OTT / Rekwisieten / MST: Mathilde van der Horst – Jansen
 • Decoratelier: Rudolph Valentina
 • Koor DNO: Marianne Vleghert
 • KK&G: Channah Zwaaf
 • EPP: Tine Kolbjørnsen
 • HNB: Wiard Havenaar
 • Theaterorganisatie / Centrale Afdelingen (Facilitair en Gebouwbeheer, MCP, F&R, HR, I&I, Horeca, Afdeling Financiën): Ronald Lunel (kamer 318, ma- di- en vrijdag aanwezig)
 • Niet zingend DNO: Ronald Lunel (kamer 318, ma-, di- en vrijdag aanwezig)
 • Theatermedewerkers: Arthur Siemerink, kantoor beneden

Mogelijk is er een tweede en laatste ronde op dinsdag 12 maart in kamer 318, Ronald Lunel (ma-, di- en vrijdag aanwezig)

Het inschrijfformulier is open van 20-02-2024 12.00 uur t/m 27-02-2024 23.59 uur.

--

For the dress rehearsal of The Shell Trial from DNO on Thursday 14 March at 20:00 you can only register via the online registration form below from Tuesday 20 February at 12:00 until Tuesday 27 February at 23:59.

The dress rehearsal ticket(s) can only be collected in person via your contact person from Tuesday 5 March at 12:00 until Monday 11 March.

Contact persons:

 • Artistic team & cast: Margot Vervliet
 • Production and stage management: Jan Schlichtenhorst
 • Opera Studio: Jesper Nass
 • Lighting / Stage craft / AVM / OTT / Props / MST: Mathilde van der Horst - Jansen
 • Production workshop: Rudolph Valentina
 • DNO Chorus: Marianne Vleghert
 • KK&G: Channah Zwaaf
 • EPP: Tine Kolbjørnsen
 • HNB: Wiard Havenaar
 • Theatre Organisation/Central Departments: Ronald Lunel (room 318, Mon-, Tues- and Friday present)
 • Non-singing DNO: Ronald Lunel (Room 318, Mon-, Tues- and Friday present)
 • Theatre staff: Arthur Siemerink, office ground floor

There may be a second and final round on Tuesday 12 March in room 318, Ronald Lunel (Mon-, Tues- and Friday present).

The registration form is open from 20-02-2024 12:00 hrs until 27-02-2024 23:59 hrs

Aantal gewenste tickets/Number of requested tickets*
Een kaart/One ticket
Twee kaarten (indien beschikbaar)/2 tickets (if available)