Erik Scherder

Erik Scherder

Onderzoekslijnen van Scherder zijn onder andere de invloed van muziek als ook de invloed van bewegen op de hersenen van kinderen en volwassenen, met en zonder hersenaandoening. Verder kijkt hij ook naar de relatie tussen pijn en cognitie bij mensen met een neurodegeneratieve aandoening als de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerosis of dementie. Daarnaast doet Erik Scherder tevens onderzoek naar de invloed van detentie op de hersenfuncties van gedetineerden.

Foto: Keke Keukelaar