Oproep voor componisten

Neem deel aan de Choreographic Academy 2023 van Het Nationale Ballet

Schrijf jij de muziek voor een nieuwe creatie voor de Junior Company in seizoen 2023-2024?

Choreographic Academy 22/23
Foto: Michel Schnater

Het Nationale Ballet is een van de meest toonaangevende klassieke balletgezelschappen ter wereld. Sinds 2013 heeft Het Nationale Ballet een eigen kweekvijver voor jong talent, de Junior Company (JC). Dansers in de JC doorlopen een tweejarig programma en stromen vaak door naar het grote gezelschap. Inmiddels is ongeveer de helft van de dansers van Het Nationale Ballet afkomstig uit de JC en heeft dit initiatief wereldwijd navolging gekregen.

De JC biedt ook mensen uit andere disciplines de mogelijkheid hun talent en vakmanschap verder te ontplooien; van choreografen en componisten tot productionele en technische experts. Dit gebeurt onder meer tijdens de Choreographic Academy – een laboratorium dat makers een platform biedt zich door te ontwikkelen en zich leent voor onderzoek en experiment. Gedurende drie weken gaat een select aantal deelnemers aan de slag met de dansers van de JC. De focus ligt op de verdieping van het creatieve proces. Deelnemers worden binnen en buiten de studio ondersteund en uitgedaagd; zo zijn workshops over leiderschap en actuele (artistieke) vragen in de podiumkunsten ook deel van het proces. De resultaten van deze onderzoeksperiode worden gedeeld met een publiek.

In het kader van het tienjarig jubileum van de Junior Company bieden Het Balletorkest en Het Nationale Ballet een jonge componist de mogelijkheid een nieuwe compositie te maken voor een nieuw te creëren choreografie. De compositie voor vier musici kent een maximale lengte van tien minuten en wordt live uitgevoerd. De voorbereidingen voor de compositie, in dialoog met, onder anderen, de choreograaf en de chef dirigent van Het Balletorkest, vinden (online) plaats vanaf maart 2023. Bij aanvang van de Choreographic Academy, op 14 augustus 2023, ligt er dan een basis van waaruit het maakproces met de dansers start. De Academy vindt live plaats bij Nationale Opera & Ballet in Amsterdam en duurt tot en met 2 september 2023. Het geheel wordt afgesloten met een presentatie voor gasten. Het nieuwe ballet zal mogelijk in het tourneeprogramma van de JC worden opgenomen en zal dan op 3 februari 2024 in Amsterdam/De Meervaart in première gaan.

Wie zoeken wij?

Voor deze opdracht zoeken we een componist met maximaal tien jaar werkervaring die professioneel wil groeien. De beoogde kandidaat verstaat het vak al goed en wil werk creëren in nauwe samenwerking met een choreograaf en dansers. Ook staat de componist open voor een bredere dialoog met ervaren collega’s. Gedurende de Academy zijn er verschillende thematische werksessies met gasten rondom actuele ontwikkelingen in de podiumkunsten en de toekomst van nieuwe muziek voor dans.

Ben jij een componist die geïnteresseerd is in dialoog en onderzoek? Met een nieuwgierigheid naar podiumkunsten en danskunst? Heb je oren naar een maaktraject dat eindigt met een intensieve periode in de (dans-)studio? Meld je dan nu aan!

Wat bieden wij?

We bieden je een stimulerende werkomgeving, waarin je wordt bijgestaan door een team van topprofessionals die voorafgaand aan en tijdens de Academy als adviseur actief zijn. Voor je deelname aan deze Choreographic Academy wordt in samenspraak een honorarium vastgesteld conform de Nieuw Geneco Fair Practice Code. Reis- en verblijfkosten worden in redelijkheid vergoed. De voertaal is Engels.

Solliciteren kan tot en met 15 januari 2023 via choreographicacademy@operaballet.nl
Graag verzoeken we je de volgende informatie te sturen:

  • Een motivatiebrief: wat verwacht je te leren en waarom wil je muziek voor dans schrijven?
  • Een korte biografie en een aanbevelingsbrief
  • Links naar je werk, zowel geschreven als geluidsfragmenten

Uiterlijk 15 februari 2023 ontvangen alle inzenders een bericht. In maart 2023 start het traject met een feestelijke kick-off bijeenkomst.