Performance clip Frida - slotscène

14 juli 2022

Frida van choreograaf Annabelle Lopez Ochoa is geïnspireerd op het levensverhaal van Frida Kahlo. De in Mexico geboren Kahlo, een van de meest intrigerende kunstenaars van de twintigste eeuw, weigerde te buigen voor tegenslag, streed vurig tegen taboes en kwam op voor de rechten van de vrouw, en schilderde portretten die over de hele wereld beroemd werden. Met deze avondvullende choreografie wilde Ochoa het ‘expressieve surrealisme dat dans - naar analogie van Kahlo's schilderijen - kan belichamen’ verder uitwerken, door nog dieper in te gaan op de eenzaamheid die Kahlo haar hele leven achtervolgde, haar relatie met Diego Rivera, haar biseksualiteit en de manier waarop ze haar eigen imago creëerde.

Performance clip Frida - slotscène

Frida