Behind the scenes - De Groene Tafel

12 september 2022

De Duitse choreograaf Kurt Jooss creëerde zijn ballet De Groene Tafel in 1932, maar de choreografie weet tot op de dag van vandaag toeschouwers aan te grijpen en te ontroeren. Voor zijn magnum opus putte Jooss aanvankelijk inspiratie uit afbeeldingen van middeleeuwse dodendansen, maar door de actualiteit in het Duitsland van de jaren dertig kreeg het werk al gauw de lading van een aanklacht tegen machtsmisbruik en de zinloosheid van oorlog. We zien ‘hoge heren’ die aan een conferentietafel over het lot van soldaten en burgers beslissen, en daartegenover toont Jooss de slachtoffers van de oorlog, uiteindelijk samenkomend in een verstilde reidans, aangevoerd door een triomfantelijke dood.

Behind the scenes - De Groene Tafel

De Groene Tafel repetitie