Aanmeldingsformulier freelance koor

De Nationale Opera houdt zich in de wervings- en selectieprocedure aan de Wet Arbeid en Vreemdelingen. Volgens de Europese regelgeving mogen inwoners van landen buiten de Europese Unie en de EER (Europese Economische Ruimte) of sollicitanten met een nationaliteit buiten de Europese Unie en de EER, maar woonachtig in Nederland, alleen werken bij De Nationale Opera als zij in het bezit zijn van een Nederlandse werk- en verblijfsvergunning.

Voeg minimaal 1 link in.