De Nationale Opera talent

Activiteiten 

 

Opera Conducting Workshop Cycle

with Maestro Carlo Rizzi

Waterloo - Amsterdam - Lisbon
This cycle is organised within ENOA

A unique experience for conductors

This might be your chance to participate in an exceptional workshop cycle for conductors during three sessions held in three different institutions of the network and tutored by Italian Conductor Carlo Rizzi! 

WORK WITH SOLOISTS at the Queen Elisabeth Music Chapel 
BECOME AN OPERA CHORUS EXPERT at the Dutch National Opera
EXPERIENCE ORCHESTRA CONDUCTING at the Calouste Gulbenkian Foundation

Session 1 in Waterloo / 10-14 May 2017: workshop/opera-conducting-part-1

Session 2 in Amsterdam / 30 May - 4 June 2017: workshop/opera-conducting -part 2

Session 3 in Lisbon / 5-8 July 2017: workshop/opera-conducting-part-3

At the end of the cycle, one participant will receive a position for a residency at the Queen Elisabeth Music Chapel for 2018.

Requirement: participating conductors must be available for the entire cycle

Four positions for singers (soprano, tenor, baritone, bass) and two for pianist-repetiteurs are open for the Waterloo session.

Deadline for applications for conductors is the 1st of February 2017.

Please send your application to:  operatalent@operaballet.nl

 

Applications should contain a:

- CV;
- Recommendation letter;
- Video of you conducting;
- copy passport.
If you are an ENOA artist, please specify in your application the name of the institution you are linked to.

 

 

Mohammed Fairouz – The New Prince

Het koor in The New Prince bestaat uit achttien jonge zangers in het kader van De Nationale Opera talent. Een aantal van de zangers, zingt ook een solorol.

Voor meer informatie over de productie zie: new-prince

 

 

Achtergrond

De Nationale Opera (DNO) vervult vanaf 2012 in Nederland een leidende en coördinerende rol op het gebied van ontwikkeling van jonge artiesten en professionals in alle disciplines die opera rijk is. Daarvoor werkt De Nationale Opera samen met kunstvakopleidingen, met name conservatoria en de Dutch National Opera Academy, operagezelschappen de Nederlandse Reisopera en Opera Zuid, VocaalLAB en anderen. Onder de naam De Nationale Opera talent organiseert DNO tal van activiteiten die aanvullend en onderscheidend zijn ten opzichte van de samenwerkingspartners en DNO zal waar mogelijk nieuwe initiatieven ondersteunen. De aandacht voor talentontwikkeling manifesteert zich bij De Nationale Opera op drie manieren:

  1. Door actieve betrokkenheid van ervaren professionals uit eigen praktijk bij begeleiding van en kennisoverdracht aan jonge artiesten
  2. Door specifieke projecten waarbij jonge artiesten en professionals adequate ervaring kunnen opdoen
  3. Door ruimte en uitdagingen te creëren voor jong talent bij de reguliere activiteiten.

 

De Nationale Opera geeft bij reguliere activiteiten ruimschoots kansen aan jong talent, onder meer via lunchconcerten, educatie- en participatieprojecten en bij de grootschalige operaproducties. Langjarige afspraken met diverse partners en actieve afstemming over activiteiten creëren een raamwerk waarbinnen jong talent optimale kansen tot groei en verdieping mag verwachten.

Als internationaal toonaangevend gezelschap opent De Nationale Opera de deuren naar een breed internationaal netwerk van opera-academies, operagezelschappen en -festivals. De Nationale Opera is sinds 2012 volwaardig lid van het European Network of Opera Academies (ENOA), een langjarige samenwerking van opleidingsinstituten, festivals en operagezelschappen uit diverse Europese landen, gecoördineerd door het festival van Aix-en-Provence. Dit project wordt ondersteund door het cultuurprogramma van de Europese Commissie. De activiteiten van ENOA omvatten workshops en internationale coproducties.

Mail voor meer informatie naar: talentontwikkeling@operaballet.nl