Alle privileges van een Balletvriend

  • Toegang tot exclusieve Vriendenactiviteiten zoals het bijwonen van balletrepetities, rondleidingen achter de schermen en masterclasses

  • De mogelijkheid om mee te gaan met de Vriendenreizen

  • Abonnement op het Vriendenmagazine van Het Nationale Ballet

  • Regelmatige nieuwsbrieven met achtergrondinformatie en aanbiedingen

  • Voorrang bij de losse kaartverkoop van Het Nationale Ballet

 

Bij het aangaan van een lidmaatschap machtigt u Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds (Incassant ID NL08ZZZ502057730000) om de jaarlijkse Vriendenbijdrage (zoals aangegeven) tot wederopzegging af te schrijven van het gebruikte IBAN nummer. Zie ook onze Algemene Voorwaarden.

Dancing Apart Together