Alle privileges van een Ballet Gezinsvriend

voor 2 personen

  • Toegang tot exclusieve Vriendenactiviteiten zoals het bijwonen van balletrepetities, rondleidingen achter de schermen en masterclasses
  • Abonnement op het Vriendenmagazine van Het Nationale Ballet
  • Regelmatige nieuwsbrieven met achtergrondinformatie en aanbiedingen
  • Voorrang bij de losse kaartverkoop van Het Nationale Ballet
  • 10% korting in de winkel van Nationale Opera & Ballet

Bij het aangaan van een lidmaatschap machtigt u Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds (Incassant ID NL39ZZZ302317620000) om de jaarlijkse Vriendenbijdrage (zoals aangegeven) tot wederopzegging af te schrijven van het gebruikte IBAN nummer. Zie ook onze Algemene Voorwaarden.