Nalatenschap

Door De Nationale Opera op te nemen in uw testament kunt u eraan bijdragen dat ons gezelschap ook in de toekomst het publiek kan blijven inspireren en ontroeren met opera van het hoogste niveau. Als u dat wilt, denken we graag met u mee over een specifieke bestemming van uw nalatenschap, al dan niet in een fonds op naam. Uw wensen daarin zijn voor ons belangrijk. U kunt bijvoorbeeld bijdragen aan het creëren van nieuwe opera’s, educatieprogramma’s voor scholen of talentontwikkeling bij de opera.

Erfgenaam

U kunt De Nationale Opera als (mede)erfgenaam benoemen. Dat betekent dat u De Nationale Opera, samen met uw eventuele overige erfgenamen, recht geeft op uw nalatenschap. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder alle erfgenamen.

Legaat

In uw testament kunt u ook opnemen dat u De Nationale Opera een legaat nalaat. U legt dan vast dat De Nationale Opera een vastgesteld bedrag, een effectenportefeuille of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis of kunstwerk) ontvangt.

Vrijstelling belasting

Normaal wordt over een nalatenschap belasting geheven: de erfbelasting. Deze kan oplopen tot veertig procent. Omdat De Nationale Opera als algemeen nut beogende instelling (ANBI) is vrijgesteld van erfbelasting, komt uw bijdrage in zijn geheel ten goede aan het gezelschap.

Meer informatie

Persoonlijk contact is belangrijk als u overweegt De Nationale Opera op te nemen in uw testament. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. We staan u graag te woord.

Contactpersoon

Roos Bernelot Moens

Ide Mens

Particuliere Fondsenwerving
Nationale Opera & Ballet

06 51 797 831

i.mens@operaballet.nl

Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds
rekeningnummer NL20 ABNA 0540179523