Fonds op naam

Wilt u een substantieel bedrag schenken aan De Nationale Opera en daaraan een heel persoonlijke invulling geven, dan is het oprichten van een fonds op naam een interessante mogelijkheid. Een fonds als cadeau voor of ter nagedachtenis aan een dierbare behoort ook tot de mogelijkheden.

Een fonds op naam is als het ware uw eigen goede doel binnen De Nationale Opera. Uw fonds kan ten goede komen aan ons werk in zijn algemeenheid of aan speciale producties die niet zonder extra financiële steun kunnen worden gemaakt. U kunt er ook voor kiezen om onze educatie- en publieksprojecten te ondersteunen of de ambachtelijke kant van operaproducties, zoals de ontwikkeling van decors en kostuums. We informeren u graag nader over de mogelijkheden.

U kunt uw fonds oprichten tijdens uw leven of na overlijden door het fonds in uw testament op te nemen. De Nationale Opera keert het fonds in overleg met u uit aan het door u gekozen doel, ineens of in delen. En u geeft het fonds een naam. Uw fonds levert een belangrijke bijdrage aan wat ú belangrijk vindt bij De Nationale Opera.

Steun ons door een fonds op naam op te richten.