Platina Patroon

VANAF € 25.000 PER JAAR

Geniet u ook zo van opera en ballet? We nodigen u graag uit om toe te treden tot een van de Geefkringen van Nationale Opera & Ballet. Zo steunt u in één keer twee prachtige kunstvormen en twee gerenommeerde gezelschappen. Voor uw steun doen wij graag iets terug.

Aanmelden Platina Patroon

Wat u als platina patroon mogelijk maakt

Uw gift wordt bij Nationale Opera & Ballet gelijkelijk verdeeld over opera en ballet. Zo komt uw gift onder andere ten goede aan:

  • Het werk van De Nationale Opera en Het Nationale Ballet, bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van nieuwe producties en het contracteren van toptalent
  • Speciale opera- en balletproducties
  • De ambachtelijke kant van opera- en balletproducties, zoals het ontwerpen en vervaardigen van de decors of kostuums in onze eigen ateliers
  • Projecten op het gebied van (jeugd)educatie en publieksparticipatie

Wat u voor ons betekent

U ontvangt alle privileges en uitnodigingen voor Gouden Patronen, plus:

  • Uitnodiging voor twee personen voor het Gala, de opening van het seizoen
  • Een tafel voor het jaarlijkse OperaDiner
  • Een tafel voor het jaarlijkse BalletDiner
  • Eén keer per jaar een persoonlijke ontmoeting met een van de solisten van Het Nationale Ballet en/of artiesten van De Nationale Opera
  • Mogelijkheid om één keer per jaar mee te lopen met staf, dansers en artiesten achter de schermen van Nationale Opera & Ballet
  • Het volgen van het artistieke proces van de totstandkoming van een productie: bijwonen van repetities, ontmoeten van choreografen en dansers, regisseurs en artiesten, en een kijkje nemen in het kostuumatelier, op de rekwisietenafdeling en in het decoratelier

Rekenvoorbeeld

Wanneer u een periodieke gift voor minimaal vijf jaar vastlegt met een schriftelijke overeenkomst, kunt u de gift voor 100-125% aftrekken voor de inkomstenbelasting. Bijvoorbeeld: bij een jaarlijkse gift van €25.000, kost u dit netto €11.363 als u 52% inkomstenbelasting betaalt. Lees meer over de voordelen van periodiek schenken.

FONDS OP NAAM

Wilt u een substantieel bedrag schenken aan Nationale Opera & Ballet en daaraan een heel persoonlijke invulling geven, dan is het oprichten van een fonds op naam een interessante mogelijkheid. Een fonds als cadeau voor of ter nagedachtenis aan een dierbare behoort ook tot de mogelijkheden. Lees meer over fonds op naam.

Aanmelden Platina Patroon

Contactpersoon

Roos Bernelot Moens

Roos Bernelot Moens

Particuliere Fondsenwerving
De Nationale Opera

  020 551 81 02

  r.bernelotmoens@operaballet.nl

Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds
rekeningnummer NL20 ABNA 0540179523

 

Nadja van Deursen

Particuliere Fondsenwerving
Het Nationale Ballet

  020 551 82 18

  n.vdeursen@operaballet.nl

Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds
rekeningnummer NL20 ABNA 0540179523