Periodiek schenken

Wilt u Het Nationale Ballet structureel steunen? Als u voldoet aan de volgende voorwaarden is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Belastingvoordeel

  • U schenkt ten minste 5 jaar achtereen hetzelfde bedrag
  • De jaarlijkse schenking bedraagt €250 of meer
  • Deze periodieke schenking wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst
  • Door belastingvoordeel krijgt u meer dan de helft terug van de belastingdienst
  • In het gunstigste geval kost u dit maar 35% van het gedoneerde bedrag
  • Gedurende de looptijd van uw periodieke schenking bent u automatisch Gouden Vriend
  • Bij een periodieke schenking vanaf €1.000 per jaar bent u automatisch lid van onze Geefkringen
  • Bij overlijden stopt de periodieke schenking automatisch

Rekenvoorbeeld

Stel: U verdient € 50.000 per jaar en uw tarief inkomstenbelasting is 40,4%. U wilt jaarlijks € 250 schenken aan Het Nationale Ballet. Dat is minder dan 1% van uw bruto inkomen en daarom normaliter niet aftrekbaar, ténzij u dit vastlegt in een schenkingsovereenkomst. Dan krijgt u over uw gift €126 terug van de fiscus en kost uw donatie u netto € 124 per jaar.

  Inkomstenbelasting
Bedrag per jaar vanaf 40,85% 51,95%
Gouden Vriend €250 €122 €88
Corps de ballet €1.000 €489 €351
Coryfee €5.000 €2.447 €1.753
Solist €10.000 €5.404 €4.156
Prima Ballerina €25.000 €14.788 €12.013

Met de schenkcalculator kunt u eenvoudig uitrekenen hoeveel uw gift kost én oplevert. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.

Heeft u nog vragen of u wilt u graag meer informatie, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Nadja van Deursen van de afdeling fondsenwerving & relatiebeheer: T 020 - 551 8218 of E n.vdeursen@operaballet.nl