Nalatenschap

Door Het Nationale Ballet op te nemen in uw testament kunt u eraan bijdragen dat de dansers van Het Nationale Ballet ook in de toekomst publiek zullen blijven raken en ontroeren.

U kunt desgewenst aangeven waar uw nalatenschap aan besteed mag worden, al dan niet in een fonds op naam. Het Nationale Ballet heeft eerder dankzij erfenissen Giselle opnieuw in productie kunnen nemen, en de kostbare kostuums van The Sleeping Beauty kunnen restaureren en vernieuwen

ERFGENAAM

U kunt Het Nationale ballet als (mede)erfgenaam benoemen. Dat betekent dat u Het Nationale Ballet, samen met uw eventuele overige erfgenamen, recht geeft op uw nalatenschap. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder alle erfgenamen

LEGAAT

In uw testament kunt u ook opnemen dat u Het Nationale Ballet een legaat nalaat. U legt dan vast dat Het Nationale Ballet een vastgesteld bedrag, een effectenportefeuille of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis of kunstwerk) ontvangt.

VRIJSTELLING BELASTING

Normaal wordt over een nalatenschap belasting geheven: de erfbelasting. Deze kan oplopen tot veertig procent. Omdat Het Nationale Ballet als algemeen nut beogende instelling (ANBI) is vrijgesteld van erfbelasting, komt uw bijdrage in zijn geheel ten goede aan het gezelschap.

MEER INFORMATIE

Persoonlijk contact is belangrijk als u overweegt Het Nationale Ballet op te nemen in uw testament. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. We staan u graag te woord.

Nadja van Deursen

Particuliere Fondsenwerving
Het Nationale Ballet

  020 551 82 18

  n.vdeursen@operaballet.nl

Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds
rekeningnummer NL09 ABNA 0496 6