Het Balletorkest

Het Balletorkest begeleidt al sinds 1965 de meeste voorstellingen van Het Nationale Ballet.

Meestal spelen er wel 60 muzikanten in het orkest. Alle muzikanten hebben gestudeerd aan het conservatorium. Daar leer je uitvoerend muzikant worden. Kijk maar eens op de website: http://www.ahk.nl/conservatorium/

Wat betekent een orkestopstelling  en waar zitten de muzikanten met hun  instrumenten? Wat zijn orkestgroepen? Hier kun je alle instrumenten en de orkestgroepen horen spelen.
Je kunt ook kijken op:

http://www.hetballetorkest.nl/educatie/het-orkest/