Home

Rudi van Dantzig

Choreograaf

Weinigen hebben zozeer hun stempel op Het Nationale Ballet en de Nederlandse dans gedrukt als Rudi van Dantzig (Amsterdam, 1933-2012). Van Dantzig, choreograaf en schrijver, was twintig jaar lang artistiek leider van Het Nationale Ballet.

Hij begon zijn danscarrière in 1952 bij Sonia Gaskells gezelschap Ballet Recital, de voorloper van Het Nationale Ballet. Na de oprichting in 1961 van Het Nationale Ballet werd hij bij het gezelschap huischoreograaf en was hij tussen 1971 en 1991 artistiek leider.

In totaal maakte Van Dantzig ruim vijftig balletten, waarin hij veelal samenwerkte met Toer van Schayk als decor- en kostuumontwerper. Een aantal van zijn werken staat nog altijd op het repertoire van Het Nationale Ballet en van vele buitenlandse gezelschappen. Tot Van Dantzigs bekendste choreografieën behoren Vier letzte Lieder, Monument voor een gestorven jongen, Onder mijne voeten en zijn versies van de avondvullende klassieke balletten Romeo en Julia en Het Zwanenmeer.

Bevlogen. Dat woord is als geen ander van toepassing op Rudi van Dantzig. Als kind een stil, teruggetrokken jongetje vond Van Dantzig in de dans een manier om zijn gevoelens te uiten, voortkomend uit zijn oorlogservaringen en de worsteling met zijn homoseksualiteit. Van Dantzig was twintig jaar lang enig artistiek leider van Het Nationale Ballet, dat hij tot een eenheid, een familie smeedde. Zijn choreografieën – hij maakte er meer dan veertig voor Het Nationale Ballet – toonden een grote sociale betrokkenheid en een eeuwig ‘jagen naar het onbereikbare’. 

Van Dantzig is ook bekend geworden als literair schrijver. Zijn romandebuut was Voor een verloren soldaat; daarna verschenen Het spoor van een komeet, een boek over zijn herinneringen aan Rudolf Nureyev, en Het leven van Willem Arondeus. Een ander bekend werk is Olga de Haas: een herinnering. In juni 2013 verscheen postuum Herinneringen aan Sonia Gaskell, het boek waaraan hij de laatste jaren van zijn leven wijdde.

Met zijn 75e verjaardag in 2009 eerde Het Nationale Ballet zijn voormalige artistiek leider met een programma dat aan hem en aan zijn werk gewijd was. Op woensdag 9 mei 2012 presenteerde Het Nationale Ballet een hommage vanwege zijn overlijden op 19 januari 2012.

 

Prijzen:

  • 2005, Zilveren Penning (Amsterdam)
  • 2002, Life Time Achievement Award (Benois de la Danse)
  • 1991, Officier in de Orde van Oranje Nassau
  • 1985, Sonia Gaskell-prijs
  • 1982, Verdienstkreuz am Bande (Duitsland)
  • 1970, Choreografieprijs (Amsterdam)
  • 1969, Ridder in de Orde van Oranje Nassau
  • 1961, Prix de la Critique
  • 1956, Choreografieprijs (Amsterdam)