De Nationale Opera presenteert

Norma Vincenzo Bellini (1801-1835)

Deze productie was te zien in maart 2005

NORMA

Vincenzo Bellini
Tragedia lirica in due atti
Libretto van Felice Romani
Wereldpremière 26 december 1831, Teatro alla Scala, Milaan

 

DEZE PRODUCTIE

Nieuwe productie
Première 7 maart 2005

Over de opera

De geschiedenis van de druïdenpriesteres die uit gefnuikte liefde eerst haar beide kinderen wil doden, maar dan als ketterin zelf liever de brandstapel bestijgt, geldt als de primadonna-opera bij uitstek. Bellini, die te boek staat als toonaangevende representant van de Italiaanse Romantiek, wist in dit werk tekst en muziek tot een nieuwe eenheid te smeden, waarin heftige gemoedsbewegingen met uiterste fijnzinnigheid tot klinken worden gebracht. De gesloten nummers getuigen echter niet slechts van diepe emoties maar ook van grote wilskracht en strijdbaarheid, vooral in de koorscènes. Sinds de première is dit werk, dat wel als de apotheose van het belcanto beschouwd kan worden, de krachtproef voor alle dramatische coloratuursopranen, die niet alleen inhoudelijk maar ook vocaal de competitie moeten aangaan met hun liefdesrivale Adalgisa. Hartstochtelijk pathos en diep doorleefde vocale lijnen bepalen het werk in sterkere mate dan de betrekkelijk simpele orkestklank. 

Bij alle banaliteit vinden we hier waarachtige passie en gevoel; als er maar een volbloed zangeres op de bühne staat en zingt, dan is het meeslepend.’ - Richard Wagner

Het verhaal

I
Het heilige woud der druïden in Gallië, tijdens de Romeinse bezetting. Oroveso, het hoofd van de druïden, roept op tot het volbrengen van de rite van de volle maan. Hij uit zijn haat jegens de Romeinen. De Romeinse proconsul Pollione vertrouwt zijn vriend Flavio toe dat hij een verhouding heeft met Norma, de hogepriesteres der druïden, en dat hij met haar twee kinderen heeft, hoewel zij een kuisheidsgelofte heeft afgelegd. Hij is echter op haar uitgekeken, en is nu verliefd op een jongere priesteres, Adalgisa. De ceremonie begint, en Norma, die Pollione wil beschermen, zegt de Galliërs dat zij de wapens nog niet moeten opnemen: Rome zal aan eigen zwakte ten onder gaan. Na de ceremonie blijft Adalgisa achter en zij betuigt spijt over het feit dat ze heeft toegegeven aan Pollione. Deze weet haar echter over te halen samen naar Rome te vluchten. Maar eerst gaat ze bij Norma raad vragen. Zij bekent verliefd te zijn geworden op een Romein en wil van haar geloftes ontheven worden. Ontroerd door de gedachte aan haar eigen liefde wil Norma hierop ingaan. Pollione komt op en Adalgisa wijst hem aan als haar geheime geliefde. Norma beseft dat zij is verstoten. Ook Adalgisa begrijpt de toedracht en wendt zich van Pollione af.

II
Norma is van plan haar twee kinderen te doden, maar moederliefde weerhoudt haar. In plaats daarvan laat ze Adalgisa bij zich roepen. Ze vertelt haar dat ze bereid is af te zien van van Pollione – die naar Rome is teruggeroepen – mits Adalgisa hem vergezelt en de twee kinderen meeneemt, die daar veilig zullen zijn. Adalgisa weigert: zij wil Pollione alleen maar terugzien om hem te bewegen terug te keren naar Norma. Ondertussen bereiden Oroveso en de andere druïden de opstand voor, want de Galliërs zijn ervan overtuigd dat Pollione opgevolgd zal worden door een nog wreder proconsul. Norma wacht in de tempel op Pollione om afscheid van hem te nemen. Clothilde, haar vertrouwelinge, komt haar echter vertellen dat Pollione door de Galliërs gevangen is genomen terwijl hij heeft getracht Adalgisa uit de tempel te ontvoeren. Buiten zinnen roept Norma de druïden op tot de oorlog. Zij wordt geacht een offer aan de goden te brengen maar kan er zich niet toe brengen de inmiddels aangevoerde Pollione te doden. Ze vraagt hem alleen te mogen ondervragen. Zij zegt Pollione dat ze zijn leven zal redden als hij Adalgisa opgeeft. Hij weigert. Norma roept de druïden terug en zegt dat een schuldige priesteres op de brandstapel moet sterven samen met de proconsul. Wanneer zij vragen wie die priesteres is antwoordt zij: ‘dat ben ik’. In het aangezicht van de dood herleeft haar liefde voor Pollione.

Team, Cast en Koor

Muzikale leiding 
Julian Reynolds
Regie 
Guy Joosten
Decor 
Johannes Leiacker
Kostuums 
Jorge Jara
Licht 
Davy Cunningham
Dramaturgie 
Luc Joosten
Orkest 
Nederlands Kamerorkest
Koor 
Koor van De Nederlandse Opera
Instudering koor 
Matthew Halls
Pollione 
Hugh Smith
Oroveso 
Giorgio Giuseppini
Norma 
Nelly Miricioiu / Lucia Aliberti / Hasmik Papian
Adalgisa 
Irina Tsirakidis
Clotilde 
Anna Steiger
Flavio 
Carlo Bosi

Nederlands Kamerorkest

Het Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands Kamerorkest behoort als vaste orkestpartner van De Nationale Opera tot de beste Europese operaorkesten. Marc Albrecht is sinds 2011 chef-dirigent van het NedPhO|NKO en van De Nationale Opera.

Het NedPhO|NKO presenteert zich nationaal en internationaal ook in een gevarieerde concertprogrammering. Thuiszaal is Het Koninklijk Concertgebouw. Het orkest verbindt artistieke excellentie met gastvrijheid voor een breed publiek en neemt verantwoordelijkheid voor de toekomst met omvangrijke programma’s voor educatie en talentontwikkeling. Klassieke muziek wordt zo bereikbaar voor iedereen.