De Nationale Opera presenteert

HIER° Guus Janssen (1951)

Deze productie was te zien in januari 2000

HIER°

Guus Janssen
Opera bouffa deep down A.P.
Libretto van Friso Haverkamp
Wereldpremière 21 januari 2000, Stadsschouwburg, Amsterdam

  

Deze productie

Première 21 januari 2000, Stadsschouwburg Amsterdam
Wereldpremière

 

Het verhaal

De stad Amsterdam, terugverlangend naar een groots verleden, roept uit het water een Geheugenpaleis op, dat wordt bewoond door de primaire personificaties van Amsterdams onsterfelijke aspiraties: Hier°, Schoontje en Doodeheefver. Hier° bestiert namens Am­ster­dam met harde hand een wereldwijd zaken­imperium, gericht op ‘levensverlenging’ door handel in organen en trans­plan­ta­ten, bloed­banken en genenplantages. Weldra verliest Hier° de belangen van de stad uit het oog en zoekt hij alleen nog zijn eigen ver­goddelijking en on­ster­felijkheid, waarmee ook Schoontje, zijn min­nares en Doodeheefver, zijn zaak­waarnemer, elk op hun eigen manier bezig zijn. 

Hier° wordt geïnspireerd door de Chinees Hong (1814-1864), een historische figuur die in zijn ‘aards paradijs’ te Nanking leven en dood dacht te onderwerpen door manipulatie van de Heilige Drie-Eenheid. Deze laatste – op Hier°’s bestel­ling door de Hemel gestuurd in een zending thee – blijkt belichaamd in drie hemelse, dus Chinees zin­gende prinsessen. Zij worden ge­ës­corteerd door een Witte Scha­duw, ‘trait d’union’ tussen hemel en aarde. Samen met de Drie-Een­heid stijgt Hier° in een heteluchtballon op boven de stad, om te tonen wie er de baas is. Door de hitte van de ballon drogen de grachten uit. Hier° doodt Doode­heef­ver op verdenking van ‘zelf-kloning’ en Schoon­tje wegens het mislukken van haar pogingen eeuwige jeugd te verkrijgen.
 
Na zijn hemelvaart belandt Hier° – verheven tot Hier2 – in het ‘Hier°namaals’, een afhaal­chinees op de Zeedijk. Bediend door de Drie-Eenheid, krijgt hij daar als ‘godenspijs’ zijn eigen organen opgediend: het Eerste Avondmaal, waar­bij gezongen en gedanst wordt door een rij ge­kloonde Doodeheefvers. Hier2 realiseert zich gaandeweg dat zijn vergoddelijking is mislukt en vlucht met medeneming van een van de drie prinsessen door de lege grachten naar het Geheugenpaleis. Door toedoen van de Witte Scha­duw ontsnapt de gegijzelde prinses. 
 
Beroofd van zijn illusies, moet Hier° tot zijn ontzetting ook nog getuige zijn van het ver­schij­nen van het beeld van Schoontje als Maagd van Amsterdam boven de stad. Alom is oproer uit­ge­broken en de bevolking begint het Geheugenpaleis te slopen, in feite haar eigen geheugen. De Witte Schaduw voert Hier° mee naar een laatste toevluchtsoord: een koelcel waarin de organenvoorraad van zijn bedrijf wordt be­waard. Het Geheugenpaleis gaat in vlammen op, Amsterdam gaat roemloos ten onder. 

Team, Cast en Koor

Muzikale leiding 
Lucas Vis
Regie 
Pierre Audi
Decor 
Michael Simon
Kostuums 
Jorge Jara
Licht 
Jean Kalman
Choreografie 
Amir Hosseinpour
Orkest 
Paleisorkest
Koor 
Cappella Amsterdam,
samenstelling en instudering Daniel Reuss
Hier° 
Hubert Claessens
Schoontje 
Monique Krüs
Doodeheefver 
Jaco Huijpen
Amsterdam 
Caren van Oijen
Roger Smeets
Scott Blick (danser)
H Drie-eenheid 
Li Ping
Zhang Dongmei
Ding Hong
Witte Schaduw 
Huib Rooymans