De Nationale Opera presenteert

BIJBELSE STUKKEN Igor Strawisnky (1882-1971)

Deze productie was te zien in december 1999

Bijbelse stukken

Igor Stravinsky
Bijbelse teksten
Vertalingen uit het Nieuwgrieks van Edmund Keeley en Philip Sherrard
Vertaling uit het Engels van Rosa van Erkel
Wereldpremière 14 juni 1999, Koninklijk Theater Carré, Amsterdam

   

Deze productie

Reprise uit het seizoen 1998/1999
Première 24 december 1999

Het verhaal

Met het bijeenbrengen van acht religieuze com­posities van Igor Stravinsky (1882-1971) vertelt Peter Sellars in zijn Bijbelse stukken het verhaal van de relatie tussen God en de mensen.
 
The Flood gaat over de schepping, de zondeval, Noachs ark en de zondvloed, de redding van Noachs familie en vele dieren, gevolgd door de verzoening met God. Babel: de mensen, die nog één taal spreken, bouwen een toren die tot in de hemel moet reiken. Om deze hoogmoed ver­oor­deelt God elk tot een eigen taal, zodat zij elkaar niet meer verstaan. In Abraham and Isaac toont Abraham zich zo toegewijd aan God, dat hij bereid is zijn eigen zoon Izaäk te offeren, wat een engel verhindert. God verkondigt Abraham dat diens nakomelingen alle volkeren op aarde tot zegen zullen worden. Threni is een weeklacht over de ondergang van Jeruzalem, als symbool voor het menselijk lijden, gevolgd door de stadia van hoop en troost. Ave Maria, Pater Noster en Credo vormen samen Three Russian Prayers: de groet van de engel aan Maria, het gebed dat Jezus ons leerde en de Russisch-orthodoxe ge­loofsbelijdenis. A Sermon, a Narrative and a Prayer predikt dat het geloof de essentie is van wat wij hopen, en het bewijs van het onzichtbare. De apostel Stefanus wordt om zijn overtuiging en zijn wonderen gestenigd, waarna een gebed, dat deze compositie en de productie afsluit, de hoop van de gelovige uitspreekt tot Gods uitverkorenen te mogen behoren. 

Team, Cast en Koor

Muzikale leiding 
Reinbert de Leeuw
Regie 
Peter Sellars
Instudering regie 
Peter Sellars
in samenwerking met Keri Muir
Decor en kostuums 
George Tsypin
Kostuums 
Gabriele Berry
Licht 
James F. Ingalls
Dramaturgie 
Jan Goossens
Choreografie 
Donald Byrd (Threni)
Mark Morris (Bogoroditse Devo, Simvol Very, Otsje Nasj)
Orkest 
Asko Ensemble, Schönberg Ensemble, Nieuw Sinfonietta
Koor 
Koor van De Nederlandse Opera (Babel; Threni; Bogoroditse Devo, Simvol Very, Otsje Nasj; A Sermon, A Narrative and A Prayer)
Theatre of Voices o.l.v. Paul Hillier (The Flood; Threni)
Instudering koor 
Winfried Maczewski
THE FLOOD 
God 
Daniel Cole (bas)
Curtis Cook (bas)
Martinus Miroto (danser)
Howie Seago (acteur)
Verteller / Noachs vrouw 
Oni Faida Lampley
Verteller / Noach 
Dirk Roofthooft
Lucifer 
Antonio Carlos Scott (danser)
Thomas Young (tenor)
Adam 
Hans Georg Lenhart (danser)
Michael Schumacher (danser)
Eva 
Daniela Graça (danser)
Nora Kimball (danser)
De duif 
Nora Kimball (danser)
Noachs zonen 
Michael Schumacher (danser)
BABEL 
Vertellers 
Oni Faida Lampley
Dirk Roofthooft
Bouwers  
Daniela Graça (danser)
Nora Kimball (danser)
Hans Georg Lenhart (danser)
ABRAHAM EN ISAAC 
Bariton 
Sanford Sylvan
Abraham 
Howie Seago (acteur)
Isaac 
Martinus Miroto (dans)
De twee jonge mannen  
Daniela Graça (daners)
Nora Kimball (danser)
Het altaar 
Antonio Carlos Scott (danser)
De engel 
Hans Georg Lenhart (danser)
De ram 
Michael Schumacher (danser)
THRENI 
Sopraan 
Kirsten Blase-Heilman
Alt 
Holly Wilson
Tenor 1 
Wolodymyr Smishewych
Tenor 2 
Stephen Ng
Bas 1 
Daniel Cole
Bas 2 
Curtis Cook
Dansers 
Daniela Graça
Nora Kimbal
Hans Georg Lenhart
Martinus Miroto
Michael Schumacher
Antonio Carlos Scott
BOGORODITSE DEVOI (Ave Maria), SIMVOL VERY (Credo), OTSJE NASDJ (Pater Noster) 
Dansers 
Daniela Graça
Nora Kimball
Hans Georg Lenhart
Martinus Miroto
Michael Schumacher
Antonio Carlos Scott
A SERMON, A NARRATIVE AND A PRAYER 
Tenor 
Thomas Young
Alt 
Jean Rigby
Vertellers 
Oni Faida Lampley
Dirk Roofthooft
Stephen 
Martinus Miroto (danser)
Getuige 
Howie Seago (acteur)
De gemeenschap 
Daniela Graça (danser)
Nora Kimball (danser)
Hans Georg Lenhart (danser)
Michael Schumacher (danser)
Antonio Carlos Scott (danser)