De Nationale Opera presenteert

ALCESTE Christoph Willibald Gluck (1714-1787)

Deze productie was te zien in oktober 1999

Alceste

Christoph Willibald Gluck
Tragédie-opéra en trois actes
Libretto van François-Louis Gand Le Bland Du Roullet
Wereldpremière Parijse versie 23 april 1776, Académie Royale de Musique, Parijs

Deze productie

Nieuwe productie
Première 2 oktober 1999

Het verhaal

EERSTE BEDRIJF

Het volk van Thessalië is aan wanhoop ten prooi, want hun koning, Admetus, ligt op sterven. Koningin Alkestis vraagt het volk mee te gaan naar de tempel van Apollo om de goden met offers en smeekbeden tot erbarmen te bewegen.
 
In de tempel worden rituele dansen uitgevoerd. De hogepriester kondigt aan dat Apollo zich rechtstreeks tot de aanwezigen gaat richten, waarna het orakel klinkt:
‘De koning zal vandaag nog sterven,
tenzij een ander voor hem het leven laat!’
 
Iedereen vlucht onthutst weg, en Alkestis blijft alleen achter. Al snel rijpt bij haar het besluit zich voor Admetus op te offeren. De hogepriester laat weten dat Alkestis’ aanbod door de goden aanvaard is: zodra de zon is ondergegaan, zal zij naar het schimmenrijk worden overgebracht.
 
TWEEDE BEDRIJF
 
Terwijl de plotselinge genezing van Admetus wordt gevierd, krijgt de vorst te horen dat een ander in zijn plaats de dood in zal gaan; wie het is die zich voor hem opoffert, is niet be­kend. Admetus is ontzet over dit bericht, maar het weerzien met Alkestis vergoedt alles en zijn geluk is volmaakt. Algauw blijkt echter dat de vorstin niet werkelijk in de feestvreugde kan delen, en op Admetus’ ongeruste vragen vertelt zij uiteindelijk dat zij het is die voor hem sterven gaat. Verpletterd door deze nieuwe onheilstijding, gaat Admetus weg om de goden te smeken zijn leven te beëindigen. Alkestis blijft wanhopig achter en bezweert de goden alleen haar leven als offer te aanvaarden.
 
DERDE BEDRIJF
 
Ter verpozing van zijn heldendaden brengt Herakles een bezoek aan het hof van zijn vriend Admetus. Zodra hij hoort dat Alkestis op weg is naar het altaar des doods, besluit hij haar te gaan redden.
 
Angstig maakt Alkestis haar opwachting bij de poort van de onderwereld, even later gevolgd door Admetus. Beiden zijn vastbesloten te sterven en trachten de ander hiervan te weer­houden. Juist als Alkestis het schimmenrijk in wordt gesleurd en Admetus achter haar aan wil gaan, grijpt Herakles in. Hij voert Alkestis weg uit de onderwereld en geeft haar aan Admetus terug.
 
Apollo looft Herakles om zijn heldenmoed, het vorstelijk paar om zijn voorbeeldige liefde en het volk om zijn trouw aan zijn heersers. Allen betuigen hun dankbaarheid dat de ramps­poed ten einde is.

Team, Cast en Koor

Muzikale leiding 
Hartmut Haenchen
Regie 
Pierre Audi
Decor en licht 
Jean Kalman
Kostuums 
Emi Wada
Choreografie 
Amir Hosseinpour
Dramaturgie 
Klaus Bertisch
Orkest 
Nederlands Kamerorkest
Koor 
Koor van De Nederlandse Opera
Instudering koor 
Winfried Maczewski
Admète 
Donald Kaasch
Alceste 
Ann Murray
Le Grand-Prêtre d'Apollon 
Kristinn Sigmundsson
Évandre 
Marcel Reijans
Hercule/Un Hérault d’armes 
Willard White
Coryphée 
Alison Hagley
2ème Coryphée 
Noris Hrabar
Apollon 
Paul Whelan
Un Dieu infernal/L’Oracle 
Mario Luperi