De Nationale Opera presenteert

BIJBELSE STUKKEN Igor Stravinsky (1882-1971)

Deze productie was te zien in juni 1999

BIJBELSE STUKKEN

Igor Stravinsky
Bijbelse teksten
Vertalingen uit het Nieuwgrieks van Edmund Keeley en Philip Sherrard
Vertaling uit het Engels van Rosa van Erkel
Wereldpremière 14 juni 1999, Koninklijk Theater Carré, Amsterdam
Voorstellingen in het kader van het Holland Festival

Toelichting

THE FLOOD
A musical play

De wervelwind, de fundamenten van de aarde, de ochtendsterren zingen samen, alle kinderen van God jubelen van vreugde, serafijnen en cherubijnen, creatie van de wereld, planten en dieren: ‘Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u.’ De schepping van de mens, van Lucifer, drager van het licht, en van Adam en Eva. De verdrijving uit het Paradijs. God bezoekt Noach. De bouw van de Ark, de opsomming van de dieren, Noach en zijn vrouw, de vernietiging van al het leven op de planeet. De overlevenden, het Verbond van de regenboog: ‘Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u en maak de aarde dichtbevolkt.’

Geschreven in Amerika, waar men in de ban was van de toekomst en geobsedeerd door de wetenschap, terwijl Chroestsjov en Kennedy zich bezighielden met nucleaire waaghalzerij.

 

BABEL
Cantata from the Book of Moses I, Chapter 11, verse 1-9 for Male Chorus and Orchestra, with Narrator

‘Whatever you set up
With the senses, imagination and reason,
The stone of futility knocks down,
Thrown by his magnificence.’
The Easy Roads of Sayf-AI-Din

De eerste Amerikaanse compositie van Stravinsky

 

ABRAHAM AND ISAAC
A sacred Ballad for Baritone and Chamber Orchestra

God stelt Abraham op de proef.

Stravinsky droeg deze compositie in 1963 op aan het volk van de staat Israël.

 

THRENI
ld est lamentationes Jeremiae prophetae

Het eerste klaaglied
Een stad waaruit de mensen verdreven zijn, die huilt in de nacht. De vijand triomfeert. ‘Kijk dan, Heer en zie hoezeer ik vernederd ben.’ Over de grens is er het leger, thuis is er de dood.

Het derde klaaglied
Getuigenissen van overlevenden - gebroken botten, duisternis, gevangenis, tanden gebroken door stenen, bedekt met as, afschuwelijke herinneringen. ‘Mijn ziel is vernederd, en deze herinneringen geven mij hoop.’
Een gevoel van hoop - Gods barmhartigheid hernieuwt zich iedere morgen. Gevangenen vertrappen, de rechten van mensen ontkennen - dat accepteert God niet. Laat ons onze levens nauwgezet onderzoeken, onze harten opheffen, laat ons tot God spreken vanuit de put. God komt naderbij: ‘Wees niet bang.’
Troost - God ziet en oordeelt. ‘Tref de vijand met verdriet, maak zijn hart hard, vervolg en vernietig hem met Goddelijke razernij.’

Het vijfde klaaglied
‘Leid ons naar u toe en wij zullen worden geleid, van generatie op generatie, hernieuw onze dagen, laat ons herbeginnen bij het begin.’

Gecomponeerd door een 75-jarige man die herstelde van een hartaanval.
Enerzijds was zijn gebroken lichaam een metafoor, anderzijds confronteerde het hem met de levende realiteit van het geweld, de pijn, het niet-functioneren en de onrechtvaardigheid van de wereld.

 

BOGORODITSE DEVO, SIMVOL VERY, OTSJE NASJ (Ave Maria, Credo, Pater Noster)
Three Russian Prayers

Stravinsky begon deze gebeden op muziek te zetten in 1926, ten tijde van zijn terugkeer naar het Russisch-Orthodoxe geloof.

A Sermon, a Narrative, and a Prayer
Cantata for Alto and Tenor Soli, Speaker, Chorus and Orchestra Een preek

Een preek
Wij worden gered door de hoop, maar hoop die zichtbaar is, is geen hoop. Het zijn de dingen die onzichtbaar zijn die echte substantie hebben. Wij houden de vlam van de hoop in leven, door onszelf in het vuur te plaatsen, helder brandend. En God is een verterend vuur.

Een vertelling
De steniging van de heilige Stefanus, de eerste Christelijke martelaar. Stefanus was een jonge Griek, die door de multiculturele vroeg-christelijke gemeenschap werd uitgekozen om te helpen bij een meer gelijke verdeling van het voedsel. Hij had uitzonderlijke, genezende krachten. Hij beschuldigde de gevestigde joodse gemeenschap ervan dat zij de profeten systematisch vervolgde. Zijn pijnlijke uitspraken leidden tot rellen. Ze stenigden hem. Hij stierf, terwijl hij zijn moordenaars vergaf.

Een gebed
O! Mijn God, zo het u behaagt mij weg te nemen vóór de nacht, laat mij dan een van de zangers zijn die tot u roepen: ‘Halleluja!’.

Team, Cast en Koor

Muzikale leidiing 
Reinbert de Leeuw
Regie 
Peter Sellars
Decor 
George Tsypin
Kostuums 
Gabriele Berry
Licht 
James F. Ingalls
Dramaturgie 
Jan Goossens
Choreografie 
Donald Byrd (Threni)
Mark Morris (Ave Maria, Credo, Pater Noster)
Orkest 
Asko Ensemble, Schönberg Ensemble, Nieuw Sinfonietta
Koor 
Koor van De Nederlandse Opera
Instudering koor 
Winfried Maczewski
 
THE FLOOD
God 
Daniel Cole (bas), Curtis Cook (bas), Martinus Miroto (danser), Howie Seago (acteur)
Verteller / Noachs vrouw 
Oni Faida Lampley
Verteller / Noach 
Dirk Roofthooft
Lucifer 
Jean Emile (danser), Antonio Carlos Scott (danser), Thomas Young (tenor)
Adam 
Hans Georg Lenhart (danser), Michael Schumacher (danser)
Eva 
Daniela Graça (danser), Nora Kimball (danser)
De duif 
Nora Kimball (danser)
Noachs zonen 
Michael Schumacher (danser)
 
BABEL
Vertellers 
Oni Faida Lampley, Dirk Roofthooft
 
ABRAHAM AND ISAAC
Bariton 
Sanford Sylvan
Abraham 
Howie Seago (acteur)
Isaac 
Martinus Miroto (danser)
De twee jonge mannen 
Daniela Graça (danser), Nora Kimball (danser)
Het altaar 
Jean Emile (danser)
De engel 
Hans Georg Lenhart (danser)
De ram 
Michael Schumacher (danser)
 
THRENI
Sopraan 
Kirsten Blase-Heilman
Alt 
Holly Wilson
Tenor 1 
Wolodymyr Smishewych
Tenor 2 
Stephen Ng
Bas 1 
Daniel Cole
Bas 2 
Curtis Cook
Dansers 
Jean Emile, Daniela Graça, Nora Kimbal, Hans Georg Lenhart, Martinus Miroto, Michael Schumacher, Antonio Carlos Scott
 
BOGORODITSE DEVOI (Ave Maria), SIMVOL VERY (Credo), OTSJE NASDJ (Pater Noster)
Dansers 
Jean Emile, Daniela Graça, Nora Kimball, Hans Georg Lenhart, Martinus Miroto, Michael Schumacher, Antonio Carlos Scott
 
A SERMON, A NARRATIVE AND A PRAYER
Tenor 
Thomas Young
Alt 
Lorraine Hunt
Vertellers 
Oni Faida Lampley, Dirk Roofthooft
Stephen 
Martinus Miroto (danser)
Getuige 
Howie Seago (acteur)
De gemeenschap 
Jean Emile, Daniela Graça (danser), Nora Kimball (danser), Hans Georg Lenhart (danser), Michael Schumacher (danser), Antonio Carlos Scott (danser)
Vocaal ensemble 
Theatre of Voices, artistiek leider Paul Hillier