De Nationale Opera presenteert

L'ORFEO Claudio Monteverdi (1567-1643)

Deze productie was te zien in mei 1995

L'Orfeo

Claudio Monteverdi
Favola in musica
Libretto van Alessandro Striggio
Wereldpremière 24 februari 1607, Palazza Ducale, Mantua

Deze productie

Nieuwe productie
Première 5 mei 1995

Het verhaal

PROLOOG

La Musica stelt zich voor en bezingt de macht van de door haar gepersonifieerde kunstvorm. Dan maant ze tot algehele stilte: ze gaat het verhaal van Orfeo vertellen.

EERSTE BEDRIJF

Herders en nimfen bezingen het geluk van Orfeo, die na lang wachten vandaag eindelijk met zijn geliefde Euridice in het huwelijk trad. Ze smeken Hymen, de huwelijksgod, om het jonge bruidspaar duurzaam geluk te bezorgen en uiten hun vreugde met muziek en dans. Hiertoe aangezet door een van de herders getuigt ook Orfeo zelf van zijn opperste geluk. Euridice beantwoordt zijn lofzang met een al even gelukzalig lied.

TWEEDE BEDRIJF

Omringd door de herders en nimfen zoekt Orfeo op een lommerrijke oever verpozing en gedenkt de treurnis en wanhoop waaraan hij nog maar zo kort geleden ten prooi was. Plotseling verschijnt een van Euridice's vriendinnen met een onheilstijding: terwijl ze bloemen aan het plukken was, werd Euridice gebeten door een slang en stierf even later. Overmand door verdriet besluit Orfeo in de onderwereld af te dalen. Met zijn lier zal hij de schimmenvorst Pluto trachten te overreden hem Euridice terug te geven. Lukt dit niet, dan zal hij bij haar in het dodenrijk blijven. De boodschapster, de herders en de nimfen blijven diep bedroefd achter.

DERDE BEDRIJF

Begeleid door de godin van de Hoop heeft Orfeo de poorten van de hel bereikt. Hier treft hij Charon, die de zielen der gestorvenen met zijn boot naar de andere oever brengt. Nu moet Orfeo alleen verder. Hoewel Orfeo’s klaagzang en lierspel Charon niet onberoerd laten, blijft hij bij zijn besluit nooit meer een levende tot de onderwereld toe te laten. De schoonheid van de muziek maakt echter dat de veerman in slaap valt. Orfeo neemt deze kans te baat en roeit zelf naar de overzijde.

VIERDE BEDRIJF

Proserpina (zelf ooit door Pluto geschaakt en tot koningin van de onderwereld gemaakt) smeekt de schimmenvorst Orfeo's bede te verhoren en Euridice naar het rijk der levenden te laten terugkeren. Pluto stemt hierin toe. Voorwaarde is echter dat Orfeo, zolang hij nog in de onderwereld is, niet naar Euridice om zal zien. Doet hij dat wel, dan verliest hij haar voorgoed. Dankbaar looft Orfeo zijn almachtige lier, aan wie hij deze gunstige wending te danken heeft. Langzamerhand wordt hij echter door angst en argwaan bekropen: komt Euridice inderdaad wel achter hem aan? Hoort hij daar niet de Furies, die hem van zijn geliefde willen beroven? Geschrokken draait hij zich om en kijkt verrukt in Euridice's ogen. Vervuld van liefde en droefenis geeft zij opnieuw de geest. Orfeo wil met haar in het dodenrijk blijven, maar een duistere macht drijft hem terug naar het gehate licht.

VIJFDE BEDRIJF

Ontroostbaar doolt Orfeo over de Thracische velden. Bij Echo (de door Narcissus versmade nimf, die enkel nog als stem voortleeft) vindt hij weerklank voor zijn verdriet. In een laatste lofzang zweert hij Euridice eeuwige trouw. Alle andere vrouwen zijn grillig en harteloos; nooit zal een van hen zijn liefde kunnen wekken. Apollo, zijn vader, daalt uit de hemel neer en spreekt hem vermanend toe: hij weet toch dat aards geluk nooit duurzaam is? Als hij meegaat naar de hemel, kan hij van het onsterfelijke leven genieten. Daar, te midden van de zon en de sterren, zal hij Euridice's evenbeeld voor altijd kunnen aanbidden. Zingend stijgen Apollo en Orfeo ten hemel, terwijl de herdersschare het herwonnen geluk van de goddelijke zanger bezingt.

Team, Cast en Koor

Muzikale leiding 
Stephen Stubbs
Regie 
Pierre Audi
Decor 
Michael Simon
Kostuums 
Jorge Jara
Licht 
Jean Kalman
Orkest 
Tragicomedia en Concerto Palatino
Vocaal ensemble 
Gaudia Geijsen
Anne Grimm
Evelyne Overtoom
Esther Been
Marjan Boonen
Duncan Mackenzie
Holger Marks
Peter Arink
Nigel Cliffe
Thomas Mehnert
Mitchell Sandler
Geert Smits
Samenstelling en coaching vocaal ensemble 
Winfried Maczewski
La Musica 
David Cordier
Orfeo 
Howard Crook
Euridice 
Agnés Mellon
La messagiera 
Doris Lamprecht
La speranza 
Brian Asawa
Caronte 
Mario Luperi
Proserpina 
Bernarda Fink
Plutone 
Harry van der Kamp
Ninfa 
Suzie le Blanc
Apollo 
John Elwes
Eco 
Jean-Paul Fouchécourt
Pastore 1 
Jean-Paul Fouchécourt
Pastore 2 
John Elwes
Pastore 3 
Douglas Nasrawi
Pastore 4 
Harry van der Kamp
Spiriti 
Jean-Paul Fouchécourt
Geert Smits
John Elwes
Mitchell Sandler
Douglas Nasrawi