De Nationale Opera presenteert

LE NOZZE DI FIGARO Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Deze productie was te zien in mei 1993

Le nozze di Figaro

Wolfgang Amadeus Mozart
Opera buffa in quattro atti, KV 492
Libretto van Lorenzo da Ponte
Wereldpremière 1 mei 1786, Burgtheater, Wenen

Deze productie

Nieuwe productie
Première 7 mei 1993

Het verhaal

EERSTE BEDRIJF

Figaro, kamerdienaar, en zijn bruid, kamermeisje Susanna, treffen voorbereidingen voor hun bruiloft. Figaro hoort van Susanna dat de graaf Almaviva haar sinds enige tijd heimelijk achtervolgt. Figaro is vastbesloten zijn liefde voor Susanna te verdedigen. Er doet zich nog een ander probleem voor: Figaro heeft ooit van Marcellina - een voormalige huishoudster van dokter Bartolo - 2000 gulden geleend en haar als pand een belofte gegeven met haar te trouwen. Thans onderneemt Marcellina stappen om met behulp van Bartolo voor het grafelijk gerecht genoegdoening te krijgen. De page Cherubino is ontslagen vanwege een avontuurtje met Barbarina - dochter van de tuinier Antonio. Als hij Susanna vraagt een goed woordje te doen bij de gravin moet hij zich verbergen voor de binnentredende graaf. Hij wordt er getuige van hoe de graaf probeert Susanna voor een rendez-vous te verschalken. Wanneer de graaf Cherubino . ontdekt, meent hij dat het kamermeisje aan Cherubino de voorkeur geeft. De schijnheilige ‘vermoedens’ van de binnengekomen muziekleraar Basilio over de dweperij van de page jegens de gravin verergeren zijn jalouzie. Cherubino moet het kasteel terstond verlaten. Figaro probeert de graaf tot een onmiddellijke toestemming voor het huwelijk bereid te vinden, maar Almaviva wil uitstel. Door de page naar Sevilla te sturen hoopt hij zich te kunnen ontdoen van een lastige ingewijde in zijn plannen met Susanna. Figaro houdt Cherubino achter: hij heeft hem nodig voor nieuwe plannen jegens de graaf. 

 
TWEEDE BEDRIJF
 
De gravin heeft van Susanna gehoord wat er gebeurd is. Zij stemt schoorvoetend toe deel te nemen aan een intrige van Figaro. Figaro heeft het volgende plan: via een anonieme brief wil hij de graaf in kennis stellen van een op handen zijnd rendez-vous van de gravin om zo zijn jaloezie te verhogen en hem van de eisen van Marcellina af te leiden. Susanna moet de graaf een rendez-vous beloven, Cherubino zal hem evenwel in meisjeskleren gestoken opwachten waarbij de gravin haar gefopte echtgenoot betrapt. Daarna zal de graaf zich niet langer meer kunnen verzetten tegen het huwelijk van Figaro met Susanna. In de salon van de gravin past Cherubino de kleren van Susanna. Plotseling wil de graaf binnenkomen. De gravin verbergt de page in een kabinet en laat de graaf binnen. Wanneer hij gestommel hoort is de graaf ervan overtuigd, dat zijn vrouw een minnaar verborgen houdt. Omdat zij weigert het kabinet te openen wil hij de deur laten forceren. Ze verlaten het vertrek en hij sluit de kamer af. Susanna, die tijdens de ruzie ongemerkt de kamer binnendrong, verbergt zich in het kabinet nadat de page uit het raam gesprongen is. Als zij uiteindelijk tevoorschijn komt, redt de gravin zich met een leugentje uit de situatie. De graaf is overtuigd van haar onschuld. Hoewel hij opheldering heeft gekregen over de anonieme brief, wordt de graaf opnieuw wantrouwig wanneer Figaro blijft ontkennen de aanstichter van deze intrige te zijn. Bovendien vertelt Antonio dat hij een man uit een raam zag springen. Slechts met de grootste moeite gelukt het Figaro de graaf te overtuigen dat hijzelf de gevluchte was. Marcellina verschijnt met dokter Bartolo en Basilio om haar aanspraken op Figaro te doen gelden.
 
DERDE BEDRIJF
 
De gravin geeft Susanna opdracht de graaf een rendez-vous te beloven. Zijzelf wil hem dan opwachten om hem tot een uitspraak over hun betrekkingen te dwingen. De graaf is verrast over de plotselinge bereidwilligheid van Susanna. Hoewel hij weet, dat het haar alleen om te doen is het geld voor de vereffening van Figaro’s schuld bij Marcellina te krijgen, waant hij zich bemind. Maar wanneer de graaf onvermoed getuige wordt van het moment waarop Susanna haar Figaro toefluistert, dat zijn proces zonder advokaat reeds gewonnen is, voelt hij zich genomen en gebruikt. Zijn macht kan de liefde tussen Susanna en Figaro vernietigen. Tijdens de rechtszitting herkent Marcellina aan een moedervlek in Figaro haar als kind spoorloos verdwenen zoon Rafaello. Dokter Bartolo kan er niet omheen het vaderschap toe te geven en hij verklaart zich bereid om met Marcellina te trouwen. Nu ziet de graaf zich van alle mogelijkheden beroofd om zijn machtsmiddelen aan te wenden. De gravin dicteert aan Susanna een brief, waarin de graaf de plaats van het rendez-vous wordt meegedeeld. Zij sluit de brief met een siernaald, die zij aan deafzendster geretourneerd wil zien. Barbarina heeft Cherubino als meisje verkleed om hem zodoende in het kasteel te laten blijven. De graaf is er door Antonio van op de hoogte gebracht dat Cherubino nog altijd op het kasteel verblijft. Zij herkennen hem ondanks de meisjeskleren. Barbarina chanteert de graaf met onverhulde toespelingen over van haar ontvangen liefkozingen en wil Cherubino tot man hebben. Figaro heeft de bruidsstoet opgesteld. De naderende stoet redt hem uit een nieuw verhoor en de graaf is gedwongen om het huwelijk te sluiten. Wanneer hij tijdens de ceremonie van Susanna het briefje ontvangt, waarin hem onverwacht toch nog de vervulling van zijn verlangens wordt beloofd, reageert hij triomfantelijk.
 
VIERDE BEDRIJF
 
Barbarina heeft de naald verloren, die de brief als zegel diende. In opdracht van de graaf had zij deze naald aan de vermeende afzendster Susanna moeten terugbrengen. Figaro raakt in paniek wanneer hij moet veronderstellen dat Susanna hem ontrouw geworden is. Hij verzamelt Marcellina, Bartolo en Basilio in de tuin om het rendez-vous te verstoren. Op weg naar zijn afspraak met Barbarina ontmoet Cherubino de gravin, die hij vanwege haar kleding voor de op de graaf wachtende Susanna houdt. Hij vlucht naar Barbarina voor de tussenbeiden komende graaf. Figaro ervaart vol verbittering hoe de vermeende Susanna zich door de graaf laat charmeren en wil de rendez-vous verstoren. Wanneer Figaro meent de gravin te ontmoeten stelt hij haar voor de twee op heterdaad te betrappen. Daarbij herkent hij Susanna aan haar stem en hij is overgelukkig, dat de twijfel aan zijn beminde ongegrond blijkt. De terugkerende graaf krijgt nu door Figaro en Susanna een liefdesscène gepresenteerd, die hem buiten zichzelf brengt. Ten aanschouwe van iedereen wil hij zijn ‘trouweloze echtgenote’ aan de kaak stellen. Het smeken om genade van de vermeende echtgenote, waarmee allen instemmen, wijst de graaf vertoornd af. Dan treedt de echte gravin hem tegemoet en de graaf moet erkennen, dat zijn bedoelingen zich tegen hemzelf gekeerd hebben. Beschaamd vraagt hij zijn echtgenote om vergiffenis.

Team, Cast en Koor

Muzikale leiding 
Nikolaus Harnoncourt
Regie 
Jürgen Flimm
Decor 
Rolf Glittenberg
Kostuums 
Marianne Glittenberg
Licht 
Franz Peter David
Choreografie 
Catharina Lühr
Orkest 
Koninklijk Concertgebouworkest
Continuo 
Glen Wilson, clavecimbel
Wim Straesser, cello
Koor 
Koor van De Nederlandse Opera
Instudering koor 
Winfried Maczewski
Il conte d'Almaviva 
Olaf Bär
La contessa d'Almaviva 
Charlotte Margiono
Susanna 
Isabel Rey
Figaro 
Alistair Miles
Cherubino 
Iris Vermillion
Marcellina 
Elisabeth von Magnus
Bartolo 
Kevin Langan
Basilio 
Christoph Späth
Don Curzio 
John Graham Hall
Barbarina 
Tinuke Olafimihan
Antonio 
Jan Alofs