Synopsis Oedipe

I
Laios en Jocaste, koning en koningin van Thebe, krijgen een zoon, Oedipe. De helderziende Tirésias voorspelt dat de jongen zijn vader zal vermoorden en zijn moeder huwen. De ouders geven een herder opdracht het kind te doden.
II
De herder heeft Oedipe laten leven en hem overhandigd aan Phorbas, die moest zorgen voor het kind van koning Polybus en koningin Mérope van Korinthe. Dat kind is echter gestorven en Phorbas verwisselt de baby's heimelijk. Oedipe groeit op als zoon van Polybus en Merope, van wie hij zielsveel houdt. Wanneer hem de voorspelling ter ore komt, verlaat hij Korinthe.
Op een driesprong zwaait Oedipe, die in een razende storm terecht is gekomen, wild met zijn knots, uit woede tegen de goden. Drie reizigers denken dat hij hen wil aanvallen. In een gevecht komen ze alle drie om. Laios was een van hen.
Buiten de muren van Thebe terroriseert de Sfinx (La Sphinge) alle voorbijgangers. Zij moeten een raadsel oplossen. Wie faalt, wordt door het monster verslonden. Als iemand het antwoord weet, betekent dat de dood van de Sfinx. Oedipe geeft de juiste oplossing en de Sfinx sterft. In Thebe wordt Oedipe als een held onthaald; hij wordt gekroond als de nieuwe koning en trouwt met Jocaste.
III
Twintig jaar later. Thebe wordt geteisterd door de pest. Volgens een orakel is de moordenaar van Laios daar de schuld van; hij bevindt zich in de stad! Tirésias wordt geraadpleegd: het is Oedipus. Jocaste pleegt zelfmoord; Oedipe steekt zich de ogen uit en verlaat Thebe, om rond te zwerven met zijn dochter Antigone.
IV
Oedipe en Antigone komen jaren later aan bij een heilig bos in de buurt van Athene. Daar huizen de Furiën (in dit geval vreedzame beschermsters van Athene en van koning Thésée). Jocastes broer Créon eist dat Oedipe terugkeert naar Thebe, waar zich nieuwe rampen hebben aangediend. Als Oedipe weigert, probeert Créon Antigone te ontvoeren en klaagt hij Oedipe bij Thésée aan wegens incest en vadermoord. Oedipe verdedigt zich met succes: hij heeft zijn misdaden niet zelf gewild. Daarop roepen de Furiën hem het woud in, naar een heilige plek die verder alleen bij Thésée bekend is. Hij kan plotseling weer zien en gaat op weg naar zijn laatste rustplaats.