Home

Sir Peter Wright

Productie en regie

Sir Peter Wright is uitermate belangrijk geweest voor de ontwikkeling van het ballet in Engeland. Inmiddels is hij 90 jaar, maar ook voor deze nieuwe serie voorstellingen zal hij – ijs en weder dienende – naar Amsterdam komen, om een nieuwe generatie dansers te coachen.

Wrights verjaardag werd in 2016 nog groots gevierd bij The Royal Ballet in Londen, waar hij achtereenvolgens assistent-directeur en adjunct-directeur was. Aansluitend was hij, van 1977 tot 1995, artistiek directeur van het Birmingham Royal Ballet.  Internationaal ontpopte hij zich tot een specialist in het bewerken van de grote klassieke balletten. Afgelopen jaar publiceerde Wright samen met coauteur Paul Arrowsmith zijn memoires: Wrights and Wrongs – my life in dance.