Lintje voor Ineke Koop-Pastoor, vrijwilligster bij Het Nationale Ballet

Ineke Koop-Pastoor, een bekend gezicht bij Het Nationale Ballet, kreeg hét lintje opgespeld. Zij werd lid in de orde van Oranje-Nassau vanwege haar inzet op sociaal-maatschappelijk terrein.

Haar dochters vroegen het lintje aan omdat ze al vele jaren voor verschillende organisaties vrijwilligerswerk doet. Zo ook voor Het Nationale Ballet, waar zij zich al vanaf 2000 sterk maakt om nieuwe donateurs te werven; waar ze de rondleidingen voor nieuwe Vrienden verzorgt; het bijwonen door de Vrienden van de balletlessen van onze dansers organiseert en coördineert én waar ze de Vriendenbalie tijdens de voorstellingen bemant.  

Andere organisaties waarbij zij actief betrokken is, zijn de Commanderij van Sint Willibrord, een organisatie met een charitatief karakter, en de Stichting Ambulance Wens Nederland die er naar streeft de laatste wensen van niet mobiele terminale patiënten in vervulling te laten gaan.

Foto: middenin vooraan Ineke Koop-Pastoor