Pierre Audi over overlijden Winfried Maczewski

Winfried was geen gewone koordirigent. Hij was een man vervuld van een diepe artistieke missie. Hij schonk ons gezelschap, en speciaal ook ons koor, artistiek zelfbewustzijn: WAAROM maken we samen muziek? WAT is de rol van de koorleden bij het maken van geweldige voorstellingen? Zijn leiderschap inspireerde ons en creëerde een groter begrip voor de noodzaak om naar perfectie te streven, en tegelijkertijd dienend aan de artistieke expressie te blijven.

Door de samenwerking met Winfried kregen mijn artistieke plannen met DNO hun vorm tijdens de doorslaggevende jaren waarin historische producties als Moses und Aron van Schönberg, met Pierre Boulez en Peter Stein, het licht zagen. Zonder Winfried zou deze mijlpaal in de geschiedenis van de opera in Nederland niet mogelijk zijn geweest.

Zijn nalatenschap overleeft hem als een standaard en als een ethiek waaraan dit gezelschap altijd wil blijven voldoen.

Winfried, ik dank je vanuit het diepst van mijn hart.

Pierre Audi