Fiscaal voordeel giften

Krijg tot bijna de helft van uw gift terug

U ontvangt belastingvoordeel over uw gift aan goede doelen met een ANBI-status (zoals Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds), daarmee kost uw gift netto een stuk minder.

Bij eenmalige giften

 • U mag het bedrag van uw gift aftrekken.
  Er geldt wel een drempel en een maximum voor gewone giften.
 • Het drempelbedrag voor de berekening van de aftrek voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van €60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken.
  Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.
 • U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.
 • Bijvoorbeeld:
  U doet verschillende giften. Uw drempelinkomen is €50.000. Uw drempel voor de berekening van uw aftrek is dan €500 (1% van €50.000) en uw maximale aftrek is €5.000 (10% van €50.000).

Bij periodieke giften

U kunt er ook voor kiezen uw donatie in 5 jaar te voldoen.

 • U zegt toe minimaal 5 jaar lang eenzelfde bedrag te schenken (bijvoorbeeld €1.000 per jaar)
 • U mag het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt hierbij geen drempel en maximumbedrag zoals bij eenmalige giften.

Extra aftrek voor giften aan culturele ANBI's

 • U ontvangt extra belastingvoordeel over een gift aan culturele instellingen zoals Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds.
 • Wanneer u uw aftrek berekent, mag u de gift aan een culturele ANBI verhogen met 25%.
 • Voor deze verhoging geldt een maximum van €1.250.
  De extra aftrek geldt dan ook voor giften tot €5.000 per jaar, zodat er in totaal maximaal €1.250 per jaar extra in aftrek wordt gebracht.
  Alles wat u boven €5.000 per jaar aan culturele instellingen doneert is ook aftrekbaar, maar dan zonder multiplier.
 • Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift, of beide. Voor gewone giften geldt wel het drempelbedrag en het maximum. De verhoging die u krijgt voor de gift telt niet mee voor de berekening van uw maximum voor gewone giften.
 • U hoeft in de aangifte alleen aan te kruisen dat de gift is gedaan aan een culturele instelling. De Belastingdienst past dan zelf de multiplier toe.

Eenvoudiger gezegd is de aftrek 'de gift' maal '1,25' minus 'het drempelbedrag' (in het geval van een eenmalige gift).
De netto kosten zijn 'de gift' minus (aftrek maal tarief belastingschijf)

Rekenvoorbeeld

Hier volgt een rekenvoorbeeld als u een eenmalige donatie doet t.b.v. Frida.

Bij een inkomen van €80.000 is het drempelbedrag €800.
Een gift van €1.000 geeft (€1.000*1,25-€800) = €450 aftrek. Met een belastingtarief van 51,75% is het (€450*51,75%=€2327) €1.000 - €232= netto €767
Een gift van €2.500 geeft (€2.500*1,25-€800) = €2.325 aftrek. Met een belastingtarief van 51,75% is het (€2.325*51,75=€1203) €2.500 - €1203 = netto €1.297

Belastbaar inkomen: Meer dan €20.384 Meer dan €68.507
Belastingtarief: 38,10% 51,75%
Gift van €250 is netto €250 €250
Gift van €1.000 is netto €714 €767
Gift van €1.500 is netto €976 €944
Gift van €2.500 is netto €1.500 €1.297

(uitgaande van een drempel van €500 voor 38,10% en €800 voor 51,75%
en geen andere giften)

Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst:
Hoeveel aftrek krijgt u en Gift aftrekken

Meer informatie:
balletvrienden@operaballet.nl
020 - 551 8218