Vrienden van De Nationale Opera wordt onderdeel van Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds

Zaterdag 4 februari - tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van De Nationale Opera – stemde een ruime meerderheid van de aanwezige leden in met het voorstel van het bestuur om de activiteiten van de vrienden te integreren bij DNO via de Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds en de vereniging zelf te ontbinden.

Allereerst wil De Nationale Opera alle OperaVrienden oprecht bedanken voor het door hen in ons gestelde vertrouwen. Wij zien uit naar een bloeiende en hechte samenwerking met een groeiende groep van vertrouwde én nieuwe OperaVrienden van DNO, waarin onder meer de vertrouwde vriendenactiviteiten worden voortgezet.

De komende tijd zal DNO, samen met het demissionaire bestuur van de vereniging, ervoor zorgdragen dat deze activiteiten worden opgenomen binnen DNO.

Voor de leden van de vereniging betekent dit:

  • Uw lidmaatschap van de vereniging eindigt automatisch zodra het ‘verzoek tot ontbinding’ bij de rechtbank is neergelegd (naar verwachting 1 juli 2017).
  • De OperaVrienden-bijdrage zal in het seizoen 2017/2018 gelijk blijven aan de bijdrage van de Vrienden in het seizoen 2016/2017: € 45 als OperaVriend, € 80 voor een gezinslidmaatschap en € 20 als FidelioVriend.
  • De vertrouwde vriendenactiviteiten worden voortgezet.
  • U behoudt uw vaste aanspreekpunten bij de OperaVrienden; het telefoonnummer en e-mailadres van het secretariaat blijven onveranderd: 020 5518282, operavrienden@operaballet.nl.
  • Ieder jaar vindt er een bijeenkomst van OperaVrienden plaats - voor het eerst op zaterdag 17 juni 2017 - waar wensen en opmerkingen van OperaVrienden worden besproken en waar gelegenheid is elkaar informeel te ontmoeten.
  • U kunt het informatiepakket afwachten dat u per post wordt toegestuurd, met daarin een aanmeldformulier, maar u kunt zich ook nu al aanmelden als OperaVriend ‘nieuwe stijl’ bij de Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds via:

Aanmelden als vriend

Namens iedereen van De Nationale Opera nodig ik u graag uit om u aan te melden als OperaVriend!

Hartelijke groet,

Els van der Plas
Algemeen directeur Nationale Opera en Ballet